DENİB Organizasyonunda “Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı” Düzenlendi

DENİB Organizasyonunda “Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı” Düzenlendi

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Denizli İhracatçılar Birliği organizasyonunda “Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı” çevrimiçi bir şekilde gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığımız tarafından sağlanan güncel online hizmetler, günümüz dış ticaretindeki gelişmeler ve yeni nesil devlet desteklerinin ele alındığı webinar programında Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Vekili Jülide ÇERMİKLİ, İhracat Uzmanı Merve TEK, Ticaret Uzmanı Ahmet Onur ÇATAKLI, Ticaret Uzman Yardımcıları Azra Destina ÖZTÜRK, Zeynep Merve YAVUZ ve Sarenaz YÜKSEL değerli sunumlarını aktardı.

Denizli, Uşak ve çevre illerde bulunan firmalarımızın genel katılımına açık olarak ücretsiz ve çevrimiçi düzenlenen webinar programında 100'ün üzerinde katılımcı yer aldı. Program sonunda katılımcılara “Dijital Katılım Belgesi” gönderildi.

Webinar boyunca Kobi ve Kümelenme Destekleri, Tanıtım ve Fuar Destekleri ile Markalaşma ve Tasarım Destekleri detaylı bir şekilde anlatılarak destek başvurularının yapılıp takibinin gerçekleştirildiği Destek Yönetim Sistemi (DYS) sistemi hakkında bilgi verildi.

Ayrıca, kolay ihracat platformu anlatılarak 24/08/2022 tarihli ve 5986 sayılı Karar ile yürürlüğe konulan E-İhracat Destekleri kapsamında yer alan e-ihracat desteklerinin uygulamasına yönelik başvuru, değerlendirme, sonuçlandırma ve izleme süreçlerine ve bu süreçlerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden işleyişine yönelik usul ve esaslar hakkında detaylı sunum yapıldı. Yine, ihracatçı firmalar açısından büyük önem taşıyan Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlginin yoğun olduğu programda, katılımcılar mevcut bilgilerini güncelleme fırsatı bularak uygulamada karşılaştıkları sorunlara doğrudan alanında uzman kişilerden yanıt alma olanağı buldu.

Mevcut ihracatımızın sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi, yurt dışı pazarlardaki rekabet gücümüzün artması ve yeni pazarlara açılmamız açısından eğitim faaliyetlerimize devam edeceğiz.

 

Sunumlar

1- Dahilde İşleme Rejimi Sunumu

2- Kobi ve Kümelenme Destekleri Sunumu

3- Kolay İhracat Platformu ve E-İhracat Destekleri Sunumu

4- Markalaşma ve Tasarım Destekleri Sunumu

5- Tanıtım ve Fuar Destekleri Sunumu

 

İlgili Fotoğraflar