Destek Yönetim Sistemi (DYS)

İhracat ve Hizmet Sektörü Destekleri ile DİR, HİR, VRHİB, Belgesiz İhracat Kredileri programlarına yönelik süreçlerin dijital ortamda yürütülmesini sağlayacak Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS) yürürlüğe girmiştir.

İhracata yönelik devlet destekleri başvurularının online olarak alınması ve sonuçlandırılmasını sağlayan Destek Yönetim Sistemi (DYS) kullanacak yararlanıcıların sisteme tanımlanması, kullanıcıların yetkilendirilmesi ve sistemin işleyişine ilişkin işlemleri kapsar.

Yararlanıcıların(Firmaların) Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden başvurularını iletebilmesi için sisteme tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur.

Firmaların sisteme tanımlama başvurularında aşağıda istenen her bir belge türünün ayrı ayrı taranarak pdf dosyası olacak şekilde KEP adresi üzerinden göndermesi gerekmektedir.(Örn, imza sirkülerinin tüm sayfalarının tek pdf, kapasite raporunun tüm sayfalarının tek pdf gönderilmesi)

 

 

21 EYLÜL 2021 tarihinde gerçekleştirilen DYS Zoom Toplantı Sunumları

Destek Yönetim Sistemi ve Yararlanıcı Tanımlama İşlemleri 

DYS Üzerinden Devlet Yardımları Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

16 AĞUSTOS 2023 tarihinde gerçekleştirilen DYS Zoom Toplantı Sunumları

Destek Yönetim Sistemi ve Yararlanıcı Tanımlama İşlemleri 

DYS Üzerinden Devlet Yardımları Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

MEVZUAT

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat 2019/7)287 KB Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi219 KB Destek Yönetim Sistemi Eğitim Sunumu1.705 KB Destek Yönetim Sistemine Kayıt İçin Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar371 KB

 

GEREKLİ BELGELER VE FORMLAR

DENİB - DYS Başvuru Dilekçesi 19 KB EK A - DYS Sistem Kullanım Taahhütnamesi450 KB EK B - DYS Yararlanıcı Bilgi Formu40 KB EK C - DYS Kullanıcı Yetkilendirme Formu38,40 KB EK D - DYS Yetkilendirilmiş Kullanıcı Azil Formu36,40 KB