Kullanım Şartları

KULLANIM ŞARTLARI

Sitede mevcut bulunan bilgiler, DENİB' in önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Sitedeki tüm bilgiler DENİB' in mülkiyetindedir.

Bireysel Üyeler için verilen hizmetler, ilgili bölümde aksi belirtilmediği sürece, ücretsizdir. Yalnızca aşağıdaki durumlarda DENİB Üye'nin Siteyi kullanımını engelleyebilir, bu sebeplerle doğabilecek tüm sorumluluk ile 3. kişiler veya yetkili merciler tarafından DENİB' e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve talepler için DENİB' in Üye'ye rücu hakkı saklıdır.

• Yanlış, eksik, yanıltıcı, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri ve uygun olmayan fotoğrafları içeren özgeçmişlerin siteye kaydedilmesi,
• Başka özgeçmiş bilgilerine ulaşma ve kullanma çabaları ile sitenin genel güvenliğini tehdit edici, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunulması,
• Özgeçmiş dışı bilgilerin; özel veya genel duyuruların, reklam ve pazarlama amaçlı bilgilerin kaydedilmesi,
• Üçüncü kişiler tarafından ilan edilen bilgilerin silinmesi veya değiştirilmesi,
• Kurumlar tarafından ilan yayınlama ve özgeçmiş arama fonksiyonlarının sitenin amacı dışında kullanılması,
• Sitede yer alan bilgilerin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması,
• Kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin sitenin amacı dışında kullanımı veya üçüncü kişi / ve kuruluşlarla paylaşılması.

İçerik Kullanımı

İşbu Sitede yer alan bütün yazılar, grafikler, istatistiki bilgiler ve resimler ("Materyaller”) DENİB tarafından vücuda getirilmiş olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili sair yasa ve yönetmeliklerden doğan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, münhasıran DENİB' e aittir. Sitede yer alan Materyallerin DENİB' in yazılı muvafakati olmaksızın kopyalanması, çoğaltılması, yayınlanması veya yeniden yayınlanması yasaktır.

Aynı şekilde Sitenin isim hakkı ve logosu münhasıran DENİB' e ait olup hiçbir surette DENİB' in yazılı muvafakati olmaksızın kullanılamaz, 3. kişi ve kuruluşların kullanımına sunulamaz.

Site münhasıran DENİB' in kullanımında olup Sitede yer alan herhangi bir unsur diğer bir mecrada veya Internet sitesinde yayınlanamaz veya DENİB' in izni olmadan başka bir internet sitesinden DENİB' in sitesine link verilemez, yönlendirme yapılamaz.

DENİB' in tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı ilgili anlaşmalar gereği denib.gov.tr' de olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Üye, Siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve DENİB' in Siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye'ye aittir.

Sorumluluklar

DENİB, sitede yer alan her tür kurum ve Üye bilgisi, haber, makale, sunulan eğitim programı ve diğer materyaller ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İçeriğinden sorumlu tutulamaz. Özellikle özgeçmişlerini sitede bulunduran Üyeler siteye kaydettikleri her türlü bilgiden sorumludurlar.

DENİB' in Üyelerine karşı iş ve/veya eleman bulmak vb yükümlüğü yoktur. Şirketler ve Üyeler arasındaki her türlü iletişim ve aktiviteden şirket ve Üyeler kendileri sorumludur.

denib.gov.tr üzerinde önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan, istediği değişiklikleri yapma hakkı DENİB' indir.

denib.gov.tr' de yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile ziyaretçi ve Üyelerin kullandığı yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelmesinden dolayı denib.gov.tr bu konuda bir sorumluluk yüklenemez.

DENİB , Üye' nin işbu Kullanım Şartları ile Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları'nda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi, yükümlülükleri hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara aykırı davranması ve sair hallerde, Üye'nin sistemi işbu Kullanım Şartlarına, Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Üye'yi yetkili makamlara bildirmek ve üyeliği sonlandırmak hakkına sahiptir. DENİB , kendisi tarafından sonlandırılan Üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Bu durumda DENİB tüm dava ve talep haklarını saklı tutmak kaydıyla, uğramış olduğu her türlü zararın tazminini Üye'den talep etme ve yükümlülüklere aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye'ye aynen rücu hakkını haizdir.

Bu Kullanım Şartları'nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde DENİZLİ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Üye, İşbu Kullanım Şartları'nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.