Üyelik İşlemleri

03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5910 sayılı 'Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile nihai statüsüne kavuşan İhracatçı Birlikleri ülke çapında 14 Genel Sekreterlik ve 61 değişik sektörlerdeki birliklerle ihracatçımıza hizmet vermektedir.

Birliğimizin sorumluluk bölgesi DENİZLİ ve UŞAK illerinde faliyet gösteren Merkezi bu illerde olan ihracatçı firmalarımız Denizli İhracatçılar Birliğine üye olmak zorundadır.

Üyelik

MADDE 6

(1) İhracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adreslerinin birinin bulunduğu en yakın birliğe üye olmaları ve Kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçı diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir.

(2) Birliğe üye olan gerçek ve tüzel kişi ihracatçılar diledikleri zaman yazılı olarak müracaat etmek suretiyle birlik üyeliğinden ayrılabilirler. Üyelikten ayrılanların, ayrıldıkları tarihe kadar olan yükümlülükleri ortadan kalkmış sayılmaz. Birlikten ayrılan üyenin yeniden üye olmak istemesi halinde varsa diğer genel sekreterliklere bağlı birliklerdekilerde dahil olmak üzere eski borçları ilgili birlik adına tahsil olunur.

Üyeler;

  1. Kanun ve yönetmeliklerde üyelikle ilgili olarak belirtilen görevleri yerine getirmekle,
  2. Birliklerin amaçlarina aykiri harekette bulunmamakla,
  3. Birlik yetkili organlari tarafindan istenecek bilgi ve belgeleri zamaninda, tam ve dogru olarak vermekle,
  4. Birlik kararlarina uymakla,
  5. Birlik veri tabaninda yer alan adres, telefon, faks, elektronik posta adresi ve internet adresi basta olmak üzere iletisim bilgilerinin güncelligini sağlamakla,
  6. Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ödemekle, (Değişiklik: 30.12.2015 tarih ve 29578 sayılı RG) yükümlüdür.

Üyelik İşlemleri

Bünyesinde Demir ve Çelik dışındaki tüm sektörleri bulunan Denizli İhracatçılar Birliği'ne üye olmak için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir:

Üye Başvuru Dilekçesi, Taahhütname ve Üye Bilgi Formu'nu bilgisayarınıza word dosyası olarak almak için burayı tıklayınız!!

Dilekçenin, firmanın var ise antetli kağıdına yazılması, kaşelenmesi ve firma yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir. Taahütnamenin, firmanın var ise antetli kağıdına yazılması, kaşelenmesi ve firma yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir. Üye Bilgi Formunun Ürün gruplarına göre işaretlenerek ve diğer alanlar da doldurularak firma yetkilisi tarafından onaylanması gerekmektedir.

•İmza Sirküleri

Şirket üyeliklerinde firmanın imza sirküleri, şahıs üyeliklerinde ise yetkilinin imza sirküsü istenmekte olup, bu sirkülerin süresinin geçmemiş olması gerekmektedir.

•Tek Vergi Numarası

Şirketler için Vergi Dairesinden alınacak Mükellefiyet Yazısı

Şahıs Firmaları için T.C. Kimlik Numarasını Belirten Belge

•Şirket Ana Sözleşmesi veya Ticaret Sicil Gazetesi

Şirketin ana sözleşmesi veya Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi.

•Şahıs Üyelikleri İçin şahsın kayıtlı olduğu odaya ait sicil sureti.

•Yürürlükte olan ; giriş aidatı 200.-TL.'dir.

Ödemeler Birliğimize ya da Vakıflar Bankası Denizli Ticari Şubesi TR93 0001 5001 5800 7294 3179 52 IBAN nolu Denizli İhracatçılar Birliği adına açılı hesaba yapılabilmektedir.