DENİB Akademi Diksiyon, Güzel Konuşma ve Hitabet Eğitimi Düzenledi.

DENİB AKADEMİ, “Diksiyon, Güzel Konuşma ve Hitabet Eğitimi” 9 Kasım 2022 tarihlerinde Denizli İhracatçılar Birliği'nde düzenledi.

İDEA'dan İrfan Atasoy tarafından sunulan eğitim programında; diksiyona giriş, diksiyon ve güzel konuşma nedir, güzel konuşma ve hitâbet sanatı, fonetik, ses, kelime, söz akımı, anlatım, jest ve mimik, konuşma organlarının tanımlanması, diyafram nedir, diyafram çalışmaları, sesin nitelikleri, sesin etkili kullanımı, ses eğitimi, doğru nefes, doğru ses, soluk/ses kullanımı ve çalışmaları, artikülasyon, konuşma aygıtımıza esneklik kazandırma, tonlama, vurgulama, ulama, durak vb. kurallar, akıcı ve net konuşma, kişilerarası iletişimde güzel konuşma becerileri, topluluk önünde konuşma korkusunu yenme, doğaçlama konuşma ve dramatik öğeler, güzel konuşmada beden dilinin etkin kullanımı, sahne çalışmaları ve irticalen konuşma yetisinin irdelenmesi, etkili iletişim ve hitâbet yeteneği, türkçe yazıldığı gibi okunmaz, konuşma dili ve yazı dili arasındaki farklar gibi konu başlıkları üzerinde duruldu.

Diksiyon, güzel konuşma ve hitâbet ile ilgili alıştırmalar yapılarak katılımcılar ile interaktif olarak gerçekleştirildi.

İlgili Fotoğraflar