DENİB AKADEMİ' den Fark Yaratan Yönetici Etkin Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi

DENİB AKADEMİ, “Fark Yaratan Yönetici Etkin Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi” ni 22 Ekim 2019 tarihinde Denizli İhracatçılar Birliği'nde düzenledi.

Firmaların farklı departmanlarında görev yapan temsilcilerin yer aldığı eğitim programı, Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü'nden Sevtap Yasin tarafından gerçekleştirildi.

Organizasyon kavramı ve işletme fonksiyonları, yönetim ve yöneticilik, verimlilik başarı ilişkisi, durumsal yönetim yaklaşımları, koçluk becerisi, model olma, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma, adil davranma, güven oluşturma, ekip ruhu yaratma ve kuşak farklıkları gibi konu başlıkları üzerinde duruldu.

Bilgisini Bilmediğiniz Hiç Bir Şeyi Yönetemezsiniz

Eğitmen Sevtap Yasin, yönetimin de aslında bir çeşit sanat olduğunu ifade ederek, bir şeyi yönetebilmek için öncelikle o şeyi bilmek gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi:

“Günümüz dünyasında yönetim, sanattır. Yönetimde en önemli kazanım yöneticinin kurumu ve kendi adına “Güven Köprüsünü” kurması, sürekliğini sağlamasıdır. İnsanlar sadece güven duydukları ortamlarda, güven duydukları lider yöneticilere bağlılık duyarak çalışırlar.

Yöneticinin en önemli çabası kültürel, davranışsal, sosyolojik psikolojik anlamlarda sürekli gelişimi hedef edinerek kendini gelişmesidir. Sadece kendini geliştiren kişi, yönetici ekibine örnek olur. Günümüzün en değerli serveti zamandır. Zamanı iyi yönetebilen kişi hem kendi yaşamını ve hem de üzerinde etkisi olduğu zaman sahiplerinin yaşamını doğru katkılarla etkili yönetir.”

Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti.

DENİB AKADEMİ eğitim programlarına, 24 Ekim 2019 tarihinde Uşak'ta Denizli İhracatçılar Birliği ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle yürütülmekte olan “Zor İnsanlarla İletişim ve İkna Teknikleri Eğitimi” ile devam edecek.

 

İlgili Fotoğraflar