Sirküler No: 2024/96 - I of The World - Los Angeles Sektörel Ticaret Heyeti

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/142-614

Denizli, 14/03/2024

Konu

:

I of The World - Los Angeles Sektörel Ticaret Heyeti

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–96)

Sayın Üyemiz,

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri’nden alınan bir yazıda, ABD, Ticaret Bakanlığımız tarafından belirlenmiş olan hedef ülkeler listesinde yer almakta olup; bu çerçevede İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından firmalarımızın ihracat potansiyellerinin ve uzun vadede ABD pazarında ülkemizin pazar payının artmasına katkıda bulunmasını teminen giyimlik örme – dokuma kumaş ve tekstil aksesuarlarına yönelik ticaret heyeti organize edildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu heyetin, “5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı” kapsamında, 3 Haziran – 7 Haziran 2024 tarihleri arasında, Los Angeles kentine yönelik gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, bahsi geçen heyete katılmak isteyen firmalarımızın 22 Mart 2024 Cuma gününe kadar ekte yer alan başvuru formunu doldurarak arge@denib.gov.tr  adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.                                                                                        

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek-1: Heyet Taslak Programı

Ek-2: Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Firma Talep Yazısı