Sirküler No: 2024/95 - Kamerun’da Düzenlenecek Etkinlikler

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/139-603

Denizli, 13/03/2024

Konu

:

Kamerun’da Düzenlenecek Etkinlikler

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–95)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Kamerun’da mukim Yatırım Teşvik Ajansı tarafından 17-19 Nisan 2024 tarihleri arasında Douala şehrinde “Kamerun’da İthal İkame Dürtüsünü Yoğunlaştırmak İçin Tarım ve Balıkçılık Değer Zincirlerinde Üretken Yatırımları Çekmek: Pirinç, Mısır, Balık, Süt ve Palm Yağı Alt Sektörlerine Odaklan” teması altında 4. Kamerun Yatırım Forumu ve Yatırım Pazarı etkinliğinin düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu etkinliğe ve kayıt sürecine ilişkin detaylı bilgilere https://cif2023.cm/ internet adresinin yanısıra, tamungangemmanuel@yahoo.fr e-posta adresinden ya da (+237) 670 305 222 telefon numarasından ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.

İlgili etkinliğe ilaveten, Yaounde Ticaret Müşavirliğimizden iletilen bilgilere göre, Maden, Endüstri ve Teknolojik Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Kamerun Uluslararası Madencilik ve Fuar Kongresi (CIMEC 2024) 22-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında “Alt bölgede ekonomik büyümenin gelişmesinin bir aracı olarak jeolojik potansiyelden madencilik ve üretime geçiş” teması altında Yaounde şehrinde gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bahse konu kongre ile ilgili olarak adı geçen Bakanlığın Jeoloji Birimi Direktörü Kareen OJONG ile kareenojong@gmail.com e-posta adresinden ya da (+237) 674 075 442 numaralı telefon üzerinden iletişime geçilebileceği bildirilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter