Sirküler No: 2024/90 - 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/132-567

Denizli, 07/03/2024

Konu

:

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–90)

Sayın Üyemiz,

Birliğimiz Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Denizli İhracatçılar Birliği’nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 3 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 14:00’da Birliğimiz Konferans Salonu’nda (Akhan Mah. 246 Sk. No:8 Pamukkale Denizli) aşağıda belirtilen gündem ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 4 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14:00’da aynı yerde yapılacaktır.

Bilgileriniz rica olunur.                                                                                           

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

                                                                                                          

GÜNDEM

1.Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

2.Başkanlık Divanının Seçilmesi.

3.2023 Yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması ve Görüşülmesi.

4.2023 Yılı Bilanço, Gelir-Gider Hesaplarının Görüşülmesi.

5.2023 Yılı Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi.

6.Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun 2023 Yılı İş ve İşlemleri İçin İbrası.

7.2024 Yılı Bütçe ve İş Programının Görüşülmesi ve Oylanması.

8.Dilekler.

 

 

Ekler :

1) Genel Kurul Bilgi Notu

2) Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (Tüzel Kişi Üyeler İçin)

3) Katılım Bildirim Yazısı Örneği (Gerçek Kişi Üyeler İçin)

4) Genel Kurul Takvimi

 

Denizli İhracatçılar Birliği 2023 Yılı Olağan Genel Kuruluna Katılabilecek Firma Listesi !