Sirküler No: 2024/89 - BAE İle Afrika Kıtasında İşbirliğine İlgi Duyabilecek Firmalar

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/131-564

Denizli, 06/03/2024

Konu

:

BAE İle Afrika Kıtasında İşbirliğine İlgi Duyabilecek Firmalar

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–89)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya istinaden, T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) 10 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Afrika konulu istişarelerde, Afrika Kıtası'nda özellikle ekonomi-yatırım alanlarında ortak projeler geliştirilmesi hususunda irade beyanında bulunulduğu ve Afrika’da işbirliğine ilgi duyan firmalarımız ile hedeflenen ülke ve sektörlerde işbirliğine yönelik protokoller imzalanmasının arzu edildiği kaydedilmektedir.

Bu doğrultuda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Afrika'da iş birliğine ilgi duyabilecek firmalar ve hedeflenen ülke ile sektörler kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte olup, bahse konu talebe ilişkin görüşlerinizin en geç 8 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar e-posta ile arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter