Sirküler No: 2024/88 - TİM-TÜBİTAK 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/129-557

Denizli, 05/03/2024

Konu

:

TİM-TÜBİTAK 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–88)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Dünya Bankası desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi çerçevesinde KOBİ'lerin Yeşil Dönüşüm mevzuatlarına uyum kapsamında gereklilikleri karşılamak üzere alacağı teknik yardım hizmetlerini sağlamak üzere TİM’in 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı çerçevesinde “çözüm ortağı” olarak KOBİ'lere hizmet vermeye uygun bulunduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle açılacak destek programına başvuru yapacak KOBİ'lerin, 6 ay süre ile üst limiti 210.000 TL olmak kaydıyla %90 oranında hibe desteğinden faydalanarak yetkilendirilmiş kuruluşlardan yeşil dönüşüm mentörlük hizmeti alması planlandığı iletilmekte; kurumların kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal sürdürülebilirlik sistemlerinin tasarlanması, hayata geçirilmesi ve izlenebilirliğin sağlanmasını hedefleyen programla KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu teknik danışmanlık hizmetini sağlanacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı kapsamında Genel Sekreterliğimiz iştigal alanlarında ikamet eden, programa katılmak isteyen ihracatçı KOBİ niteliğindeki firmaların başvurularının en geç 7 Mart 2024 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar arge@denib.gov.tr  e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.                                                                                               

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitaktan-kobilerin-yesil-donusumune-mentorluk-destegi