Sirküler No: 2024/86 - ETSG Sektör Duyurusu

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/125-549

Denizli, 05/03/2024

Konu

:

ETSG Sektör Duyurusu

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–86)

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir e-posta yazısında aynen;

“Bilindiği üzere, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde üretimi olmayan ürünlerde askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda Avrupa Komisyonu ile müzakere edilerek karara bağlanmakta olduğu belirtilmekte ve aşağıdaki hususlar bildirilmektedir; 

 “Bu çerçevede; Ek’de hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesi sunulmaktadır. Ekteki listede karşısında “<15000/red” notu bulunan ve kırmızı ile işaretlenmiş eşya ile yine aynı listede karşısında “UK susp._deletion if no EU27 producer” yazan ve Komisyon tarafından 2024 yılı sonu itibariyle listeden çıkartılması öngörülen eşyaya yönelik olarak 2025 yılından sonra da askıya alma uygulamasının devam etmesinin talep edilmesi durumunda firmalarımızın en geç 10/04/2024 tarihine kadar Bakanlığımıza temdit (uzatma) başvurusunda bulunması gerekmektedir.  

Ayrıca, listede karşısında “≥15000/green” notu bulunan eşya için ise 2024 yılı Temmuz dönemi müzakerelerinde Komisyonca aksi bir karar alınmadığı ve 2025 yılı Ocak dönemi içinde herhangi bir itiraz gelmediği sürece süreler otomatik olarak 31/12/2029 tarihine uzatılacaktır. Pillerin tamamının listeden çıkartılmasının planlandığı anlaşılmakta olup, ilgili eşyada temdit başvuruları 2025 yılı Ocak döneminde tartışılacaktır. 

Başvurulara ilişkin detaylı bilgi ve formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiyaalma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir. 

Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2024/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/18) incelenebilir. Ayrıca listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, firmalar tarafından GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenmesi gerekmektedir.” sanayicilerin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde üretimi olmayan ürünlerde askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda Avrupa Komisyonu ile müzakere edilerek karara bağlanmakta olduğu ifade edilmektedir.” Denilmektedir.

Başvurulara ilişkin detaylı bilgi ve formlara aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla ulaşılabilmekte olup, konuyla ilgili sorularınız için Bakanlık temsilcilerine ait iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Bilgileriniz rica olunur.                                                                                                         

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek: Gümrük Vergisi Askıya Alınmış Eşya Listesi

 

Detaylı Bilgi: https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi

 

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

- Bekir Sıddık KIZMAZ Uzman T: 0 312 204 99 12 E: kizmazb@ticaret.gov.tr

- Furkan Eren KAHVECİ Uzman T: 0 312 204 95 77 E: kahvecif@ticaret.gov.tr

- Mehmet BARAN Uzman Yardımcısı T: 0 312 204 95 81 E: m.baran2@ticaret.gov.tr

- Ali YANAR Uzman Yardımcısı T: 0 312 204 9974 E: a.yanar3@ticaret.gov.tr

 

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

- Sude GÜRCAN Uzman T: 0 312 204 94 92 E: gurcans@ticaret.gov.tr

- Tuba Köse SANDALCI Uzman T: 0 312 204 99 30 E: sandalcit@ticaret.gov.tr

- Fatma Hilal YÜNEY Uzman Yardımcısı T: 0 312 204 92 96 E: yuneyf@ticaret.gov.tr

-Ceren Koç PEKTEZEL Uzman Yardımcısı T: 0 312 204 96 68 E: c.kocpektezel@ticaret.gov.tr

- Bilgenur ÜÇGÜL Uzman Yardımcısı T: 0 312 204 99 66 E: b.ucgul@ticaret.gov.tr