Sirküler No: 2024/85 - Irak 2024 Yılı Fuarları

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/123-530

Denizli, 01/03/2024

Konu

:

Irak 2024 Yılı Fuarları

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–85)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Irak Fuarlar ve Ticari Hizmetler Kamu Şirketince iletilen bilgilere göre, anılan ülkede 2024 yılında düzenlenecek fuarların listesinin iletildiği, yazıda devamla, düzenli olarak güncellenen listeye www.fairs.gov.iq internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek: Irak 2024 Yılı Fuarlar Listesi