Sirküler No: 2024/82 - Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/120-514

Denizli, 29/02/2024

Konu

:

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–82)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, üye ülkelerin birbirlerinin ticareti etkileme potansiyeline sahip teknik düzenlemelerini TTE Anlaşması bağlamında ele aldığı bir platform olduğu, yılda 3 kez İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelindiği ve ülkemizin bu platformda Ticaret Bakanlığı tarafından temsil edildiği ifade edilmektedir. TTE Komitesinin bu yılki üçüncü toplantısının 13- 15 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, müteakip toplantının Ticaret Bakanlığı temsilcileri tarafından TTE Anlaşmasından doğan hak ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde takibinin öngörüldüğü, toplantılar boyunca diğer üye ülke delegasyonları nezdinde ülke bazlı girişimlere ağırlık verilmesinin planlandığı ifade edilmektedir. Bununla birlikte, toplantılar süresince DTÖ üyesi diğer ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirilmesi imkanının bulunduğu, ülkemiz delegasyonunca yapılacak resmî girişimlerin yanı sıra, etkinliğin ihracatçılarımızın dış pazarlarda karşılaştığı teknik engel niteliğindeki olumsuzlukların ilgili ülke temsilcilerine aktarımı ve doğrudan takibinin sağlanması için önemli bir fırsat olabileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede; üyelerimizin, Ticarette Teknik Engeller kapsamında yaşanan sorunlar ile ilgili ülkeler özelinde dile getirilmesi istenen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinin, 5 Mart 2024 Salı gününe kadar, TİM’e iletilmek üzere, arge@denib.gov.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.                                                                                          

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ülke Adı

Konu Başlığı

Görüş ve Değerlendirmeler

İlgili Olduğu Kurum