Sirküler No: 2024/81 - Dış Talepler Bülteni

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/118-512

Denizli, 28/02/2024

Konu

:

Dış Talepler Bülteni

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–81)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığının yazısına atfen, Müşavirliklere gelen ithalat taleplerinin tüm ihracatçılara duyurulması imkânını sağlayan Dış Talepler Bülteni üzerinden yapılan bir duyurudan yola çıkılarak bazı aracı firmaların, anılan bülteni takip ederek yetkin olmadıkları halde sektördeki önemli firmalarla iletişime geçtikleri ve firmaları yanlış yönlendirdikleri ifade edilmektedir.

 Yazıda devamla, Dış Talepler Bülteni'ni takip eden firmaların herhangi bir sorunla karşılaşmalarının engellenmesini teminen;

- Mezkur bültenin potansiyel ihracat imkanlarını yakalayabilmelerini teminen firma yetkilileri tarafından düzenli takip edilmesi,

- Müşavirler tarafından sisteme girişi yapılan şirket temsilcileriyle doğrudan iletişime geçilmesi,

- Talebe ilişkin varsa diğer soruların ilgili Müşavirliğe yöneltilmesi,

- Kendilerine ulaşan üçüncü taraflara ilişkin temkinli olunması,

hususlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.                                                                                               

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter