Sirküler No: 2024/79 - Çeşitli Konular

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/115-506

Denizli, 28/02/2024

Konu

:

Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–79)

Sayın Üyemiz,

1) Mozambik Tavuk Ürünleri Talebi

2) Suudi Arabistan-Helal Sertifikası

3) Türkiye- İran 9. Dönem Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı

4) Intersolar Europe 2024 Fuarı Türkiye Milli İştiraki

5) Morityus İhale

Konularını içeren duyurularımızın detayları aşağıda sunulmuştur.

Bilgileriniz rica olunur.                                                                          

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

1) Mozambik Tavuk Ürünleri Talebi

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Maputo Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen yazıya atfen, Mozambik Müslüman İş Adamları Derneği Başkanı Imran Gulam HUSSEIN tarafından Ticaret Müşavirliğimize iletilen talepte, Mozambik'in Türkiye'den tavuk ithal etmek istediğinin bildirildiği ifade edilmiş olup buna istinaden ekli sipariş listesinin Müşavirliğimizle paylaşıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Mozambik'in son dönemde Türkiye ve Brezilya'ya kümes hayvanları ürünleri ithalatı için 4 bin tonluk özel kota sağladığı ve Brezilya'dan gelen tavuklarda helal güvenilirliğinin Mozambik çevrelerince düşük görüldüğü göz önüne alındığında Türk ihracatçı firma ve üretici kuruluşlar adına önemli fırsatlar ortaya çıkabileceğinin değerlendirildiği bildirilmektedir.

Ek: Sipariş Listesi ve Kartvizit

 

2) Suudi Arabistan-Helal Sertifikası

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Suudi Arabistan'a ihraç edilecek kırmızı et ve ürünleri ile kanatlı eti ve ürünlerine, İslami kurallara uygun olarak üretildiğini gösteren bir Helal sertifikasının eşlik etmesinin gerektiği, ibraz edilecek helal sertifikalarının Suudi İlaç ve Gıda İdaresi (SFDA) tarafından tanınan bir helal belgelendirme kuruluşundan alınmış olmasının gerektiği ve SFDA tarafından tanınan helal belgelendirme kuruluşlarına ilişkin listeler ise güncel şekilde kuruma ait https://halal.sfda.gov.sa/ adresinde yayımlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, konuya ilişkin Riyad Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları yazıda, söz konusu listenin son olarak 21 Aralık 2023 tarihinde güncellendiği ve bir örneğinin ekte iletilen güncel listeye Türkiye'den bir helal belgelendirme kuruluşunun da eklendiği belirtilmektedir.

Ek-1: SFDA-Tanınan Kuruluşlar Listesi

 

3) Türkiye- İran 9. Dönem Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, son olarak 13-15 Mart 2022 tarihlerinde Tahran'da düzenlenen Türkiye-İran Gümrük İdaresi Başkanları 9. Dönem Toplantısı'nın, Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Sezai UÇARMAK'ın talimat ve davetleri çerçevesinde, iki ülke arasındaki gümrük konularının ele alınması amacıyla 2024 yılı Mart ayında ülkemizde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bahse konu toplantıya ilişkin hazırlıklarda yararlanılmak üzere ve Sayın Bakan Yardımcımızın dosyasında yer alması amacıyla gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notlarının 1 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

 

4) Intersolar Europe 2024 Fuarı Türkiye Milli İştiraki

İstanbul Ticaret Odasından (İTO) alınan bir yazıda, Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen, dünyanın önemli ve kapsamlı enerji fuarları arasında yer alan Intersolar Europe Fuarı, 19-21 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği ve fuarın Türkiye Milli İştirak Organizasyonunun İTO tarafından düzenleneceği belirtilmektedir.

Intersolar Europe 2024 Fuarı Türkiye Milli İştiraki ‘ne;

1. BIPV - Binalara Entegre Çözümler

2. Fotovoltaik Malzeme ve Bileşenler

3. Fotovoltaik Sistem Sağlayıcıları

4. Fotovoltaik Ürün Distribütörleri

5. Fotovoltaik İnvertörler

6. Güneş Pilleri

7. ICT ve PV Yazılımları

8. İklimlendirme ve Soğutma

9. Solar Isı Teknolojileri konularında faaliyet gösteren firmalarımız iştirak edebilecektir.

Yazıda devamla, anılan Fuar’ın Türkiye Milli İştiraki m² katılım bedeli tüm ana hizmetler dahil 1100 Euro/m² olarak belirlendiği ve Fuar’a katılmak isteyen firmaların İTO ile iletişime geçmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Ek-1: Intersolar Europe Duyuru ve Sözleşme

 

5) Morityus İhale

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı kanalıyla, Antananarivo Ticaret Müşavirliğinden aldıkları yazıya atıfla, Madagaskar'da kaim Morityus Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nden alınan 15 Ocak 2024 tarihli nota ile Morityus'ta yatırım fırsatları hakkında bilgi verilerek bazı ihale ilanlarının nota ekinde sunulduğu ifade edilmektedir.

Ek-1: Nota ve Nota Eki