Sirküler No: 2024/76 - 2.Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuar Duyurusu

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/111-486

Denizli, 26/02/2024

Konu

:

2.Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuar Duyurusu

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–76)

Sayın Üyemiz,

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB)’den alınan bir yazıda, 26-28 Eylül 2024 tarihleri arasında Karakas / Venezuela’da “Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı” nın 2. kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından yapılmasının planlandığı ve söz konusu fuarın tüm sektörleri kapsadığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, fuara katılmak isteyen firmaların aşağıda yer alan online başvuru formunu doldurmaları ve başvurunun kabul edilmesi için Akdeniz İhracatçı Birlikleri Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi TR40 0001 5001 5804 8000 9271 41 no’lu ABD Doları hesabına toplam katılım bedelinin %50’sinin yatırılmasının gerektiği belirtilmektedir.

Söz konusu fuara ilişkin olarak detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

Bilgileriniz rica olunur.                                                                                              

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Online Başvuru Formu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8mT2OhOI6iYCGjUftfksQu8mfJ4I2n5dX3dWan-5v2P08Lw/viewform

 

Ek: Ödeme Bilgileri ve Katılım Şartları