Sirküler No: 2024/128 - Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Bahreyn

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/192-795

Denizli, 17/04/2024

Konu

:

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Bahreyn

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–128)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlendiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, 18 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.00'te Bahreyn’de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimizle "Bahreyn Pazarına Girişe" ilişkin sektörel e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

Saygılarımla,

 

Yusuf FİDANGENÇ

Genel Sekreter V.

 

Bahreyn Elektronik Sohbet Toplantısı Kısa Link: https://bit.ly/3PnIo0J

 

Ek: Bahreyn Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı