Sirküler No: 2024/127 - Tekstil Sektörü Eko-Tasarım Kuralları

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/191-792

Denizli, 16/04/2024

Konu

:

Tekstil Sektörü Eko-Tasarım Kuralları

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–127)

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında döngüsel ekonomiye geçiş için çerçeve mevzuat niteliğini taşıyan Sürdürülebilir Ürünler için Eko-Tasarım Tüzüğü Taslağı’nda siyasi uzlaşının sağlandığı, 2024 yılının ilk yarısında yasalaşması planlanan mevzuat kapsamında belirlenen çerçeve uyarınca tekstil ve konfeksiyon sektörü eko-tasarım kurallarının belirleneceği öncelikli sektörlerden biri olarak açıklandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, hazır giyim sektöründe 2025 yılında belirlenmesi öngörülen eko-tasarım kurallarına ilişkin olarak Avrupa Komisyonu araştırma birimi (Joint Research Center-JRC) tarafından tüm paydaşların katılımına açık bir ön çalışma başlatıldığı ifade edilmektedir. Çalışmanın ürün kapsamı, pazar analizi, tüketici davranışı, mevcut eko-etiket kurallarının revizyonuna ilişkin ilk toplantının 18-19 Mart 2024 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildiği, JRC tarafından hazırlanan çalışma belgesinin kapsamına ilişkin istişareler yürütüldüğü bildirilmektedir.

Ayrıca, üç aşamadan oluşması öngörülen çalışmanın bundan sonraki aşamalarına katılım sağlamak için https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/467/home adresinden kayıt yapılabildiği belirtilmektedir.

Söz konusu çalışma belgesi ve toplantı sunumları ekte iletilmekte olup, anılan çalışma belgesine dair 22 Nisan 2024 tarihine kadar kamu danışma sürecinin devam edeceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, anılan çalışmaya dair ülkemiz görüşünün, çalışmada yer almasında fayda görülen bilgilerin iletilmesinin ülkemizin eko-tasarım kurallarının belirlenmesi sürecine aktif katkı sağlaması açısından önemli olduğu değerlendirilmekte olup, olası görüş ve önerilerinizin  22 Nisan 2024 Pazartesi gününe kadar arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.                                                                                           

Saygılarımla,

 

Yusuf FİDANGENÇ

Genel Sekreter V.

 

Ek-1: Tekstil Sektörü Eko-Tasarım Kuralları Çalışma Belgesi

Ek-2: Tekstil Sektörü Eko-Tasarım Kuralları 1. gün sunumları

Ek-3: Tekstil Sektörü Eko-Tasarım Kuralları 2. gün sunumları