Sirküler No: 2024/121 - 2. Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/176-748

Denizli, 03/04/2024

Konu

:

2. Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–121)

Sayın Üyemiz,

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda, 26-28 Eylül 2024 tarihleri arasında Karakas / Venezuela’da “Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı” nın 2. kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından yapılması planlandığı bildirilmektedir.

 Söz konusu fuarın tüm sektörleri kapsadığı belirtilmekte olup, fuara katılmak isteyen firmaların aşağıda yer alan online başvuru formunu 05.05.2024 tarihine kadar doldurmaları ve başvurunun kabul edilmesi için Ek’te belirtilen banka hesabına toplam katılım bedelinin %50’sinin 05.05.2024 tarihine kadar yatırmaları gerektiği ifade edilmektedir. Bahse konu fuar hakkında katılım bedeli, fuar kapsamına dahil olan hizmetler ve detaylı bilgi Ek’te yer almaktadır.

Bilgileriniz rica olunur.                                                                                        

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Online Başvuru Formu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8mT2OhOI6iYCGjUftfksQu8mfJ4I2n5dX3dWan-5v2P08Lw/viewform?pli=1

 

Ek: Ödeme Bilgileri ve Katılım Şartları