Sirküler No: 2024/118 - Çeşitli Konular

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/171-736

Denizli, 02/04/2024

Konu

:

Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–118)

Sayın Üyemiz,

1) Japonya'ya Kanatlı Eti İhracatı

2) Cezayirli Sorunlu İthalatçı Firma

3) İşbirliği Talebi - Bangladeş

4) 55. Uluslararası Cezayir Fuarına Etkin Katılım

5) Savunma Sanayii İhale Duyuruları

6) Sri Lanka/ İhale Duyuruları

7) SIAL Paris 2024 Fuarı

8) TGK Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği Taslağı

Konularını içeren duyurularımızın detayları aşağıda sunulmuştur.

Bilgileriniz rica olunur.                                                                  

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

1) Japonya'ya Kanatlı Eti İhracatı

Ticaret Bakanlığımızdan alınan bir yazıda, Tokyo Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları ve bir örneği ekte iletilmekte olan yazıda; 2023 yılı içerisinde yaşanan kuş gribi vakaları nedeniyle Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries-MAFF) tarafından ülkemiz kümes hayvanlarından elde edilen et ve yumurta ürünlerine ilişkin olarak uygulanmakta olan ithalat tedbirlerinin 05.10.2023 tarihi itibarıyla kaldırılması neticesinde; iki ülke arasında geçerli Veteriner Sağlık Sertifikasında gerekli değişikliklerin yapıldığı, 07.03.2024 tarihi itibarıyla anılan sertifikada yer alan ve hastalığın sona erdiği tarihten itibaren ticaretin yeniden başlatılması için gereken 90 günlük bekleme süresinin, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) standartlarına uygun biçimde 28 gün olarak yeniden belirlendiği bildirilmektedir.

Ek-1: Ticaret Müşavirliği Yazısı

 

2) Cezayirli Sorunlu İthalatçı Firma

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı kanalıyla Cezayir Ticaret Müşavirliğinden aldıkları yazıya atfen; Cezayir’e ihracat yapan firmalarımızın ticari münasebetlerinde yaşadıkları mağduriyetlere ilişkin olarak Müşavirliğimize son dönemlerde ulaşan bilgilere istinaden; aşağıda ünvan ve iletişim bilgileri yer alan Cezayirli ithalatçı firma ile ticari münasebette bulunacak/bulunma ihtimali olan firmalarımızın ticari ilişkilerinde ihtiyatlı olmaları hususunda bilgilendirilmelerinin yararlı olacağı ifade edilmektedir.

EURL FARISSIA BTP

RC No: 07B0974567

NIF: 00071609745676000000

NIS: 000716460160155

Adres: Zone D'activite 29 N° 03 1er Etage / Zeralda / Alger

 

3) İşbirliği Talebi - Bangladeş

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı kanalıyla Dakka Ticaret Müşavirliğinden aldıkları yazıya atfen; Bangladeş'te kamuya ait "Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Ltd - (BAPEX)"in, "Bangladeş'te anahtar teslimi olarak 2000 HP AC-AC VDF Tipi 5000(+) metre kapasiteli kara sondaj kulesi ve teçhizatları ile ilgili tesisler ve zorunlu yedek parçaların tasarımı, mühendisliği, satın alınması, temini, montajı, devreye alınması, test edilmesi ve sondaj sırasında her türlü bakım hizmeti" konulu uluslararası bir ihale duyurusunun yapıldığı bildirilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu ihale bilgileri ve iletişim kişileri ilişikte yer almakta olup, anılan ihaleye ilişkin olarak ilave bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliğimiz (dakka@ticaret.gov.tr ) ile temasa geçilmesinin yararlı olacağı ifade edilmektedir.

Ek-1: BAPEX İhale Dokümanı.pdf

Ek-2: Firma Bilgileri - MM Enterprise.docx

Ek-3: Firmadan Alınan Mail ve Firma İletişim Kişisi.docx

 

4) 55. Uluslararası Cezayir Fuarına Etkin Katılım

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, 24-29 Haziran 2024 tarihlerinde Cezayir'in başkentinde düzenlenecek "55. Uluslararası Cezayir Fuarı (FIA)"na Meridyen Uluslararası Fuarcılık San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından bir yurt dışı fuar milli katılım organizasyonu düzenleneceği, bununla birlikte söz konusu fuarda ülkemizin “Onur Konuğu Ülke” olarak temsil edilmesi hususu Bakanlığımızca uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Öte yandan, anılan fuarla eş zamanlı olarak 23-26 Haziran 2024 tarihlerinde Bakanlığımız koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda bahse konu ülkede bir Genel Ticaret Heyeti programının düzenleneceği, ayrıca söz konusu organizasyona Bakanımız Sn. Prof. Dr. Ömer BOLAT'ın teşriflerinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

 

5) Savunma Sanayii İhale Duyuruları

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı kanalıyla Seul Ticaret Müşavirliğinden aldıkları yazıya atfen; Güney Kore Silahlı Kuvvetlerine yönelik silah ve mühimmat alımının “Defence Acquisition Program Administration-DAPA” üzerinden yürütüldüğü bildirilmekte olup, söz konusu kurum tarafından https://www.d2b.go.kr/index.do  adresinde ihale duyurularının yapılmakta olduğu ifade edilmektedir.

Seul  Ticaret Müşavirliğimiz (seul@ticaret.gov.tr )

 

6) Sri Lanka/ İhale Duyuruları

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı kanalıyla, Dışişleri Bakanlığından aldıkları yazıya atfen; Sri Lanka Dışişleri Bakanlığından muhtelif ihale duyurularının Ticaret Bakanlığına iletildiği bildirilmektedir.

Ek-1:

* Sri Lanka Havayolları İhale Belgesi

* Sri Lanka Ceylon Depolama Terminalleri Şirketi İhale Belgesi

* Sri Lanka Ulaştırma ve Otoyollar Bakanlığı İhale Belgesi

 

7) SIAL Paris 2024 Fuarı

İstanbul Ticaret Odası’ndan alınan bir yazıda, SIAL Paris 2024 Fuarının Fransa'nın Paris şehrinde 19-23 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenleneceği, Türkiye milli iştiraki 9 ayrı ihtisas salonunda yaklaşık 8.000 m² alanda adıgeçen Oda tarafınca gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

 

SALON NO    SALON ADI

Hall 3             Savoury-Fine Food (Genel Gıda)

Hall 5a            Frozen Products (Dondurulmuş Gıda)

Hall 5b            Confectionery Products, Biscuits and Pastry (Bisküvi-Çikolata-Şekerleme)

Hall 5c            Beverages (İçecekler)

Hall 6             Poultry (Kümes Hayvanları)

Hall 7             Organic, Wellness & Alternatif Food (Organik Gıda)

Hall 7             Services & Equipment (Gıda Ekipmanları ve Teknolojileri)

Hall 7             Dairy Products (Süt ve Süt Ürünleri)

Hall 8             Pulses, Grains, Fruits & Vegetables (Bakliyat, Tahıl, Meyve, Sebze)

SIAL Paris 2024 Fuarına ilişkin duyuru metni ve sözleşme ekte sunulmaktadır.

 

İletişim:

Sibel Tayanç : sibel.tayanc@ito.org.tr / 0212 455 65 11 / 0530 664 86 18

Şeyma Pekcan : seyma.pekcan@ito.org.tr / 0212 455 65 07 / 0542 421 82 85

Sena Yakar : sena.yakar@ito.org.tr / 0212 455 61 18

Ferit Oğuztürk : ferit.oguzturk@ito.org.tr / 0212 455 61 01

Aylin Odabaş : aylin.odabas@ito.org.tr / 0533 959 30 57

Ek-1: SIAL Paris 2024 Duyuru ve Sözleşme

 

8) TGK Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği Taslağı

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bir örneği ekte sunulan Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliğ Taslağına ilişkin varsa görüş ve tekliflerinizin 04/04/2024 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza eri@ticaret.gov.tr  e-posta adresine gönderilmesinin beklendiği bildirilmektedir.

Ek-1:  Görüş Değerlendirme Formu

Ek-2:  TGK Tereyağı ve Sadeyağ Karşılaştırma Tablosu

Ek-3:  TGK Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği