Sirküler No: 2024/117 - Kamerun KEK Toplantısı

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/168-716

Denizli, 29/03/2024

Konu

:

Kamerun KEK Toplantısı

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–117)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Türkiye-Kamerun Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 3. Dönem Toplantısı'nın Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'in eş başkanlığında 14 Mayıs 2024 tarihinde Kamerun'un başkenti Yaounde'de gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu ve söz konusu toplantıya yönelik çalışmalarda değerlendirilmek üzere firmalarımızın Kamerun pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelere ilişkin bilgilere duyulduğu iletilmiştir.

Firmaların anılan ülke pazarına ilişkin olarak yukarıda sayılan hususlar kapsamında ekte yer alan sorun bildirim formları ile birlikte 2 Nisan 2024 Salı günü mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.                                                                                           

Saygılarımla,

 

Yusuf FİDANGENÇ

Genel Sekreter V.

 

Ek: Sorun Bildirim Formu