Sirküler No: 2024/113 - İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) Sürüm 3 (Deniz, Demir ve Karayolları Taşımacılığı) Webinarı

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/164-710

Denizli, 28/03/2024

Konu

:

İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) Sürüm 3 (Deniz, Demir ve Karayolları Taşımacılığı) Webinarı

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–113)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Avrupa Birliği'nde uygulanan elektronik gümrük sistemlerinden İthalat Kontrol Sistemi-2'nin (Import Control SystemICS2) üçüncü aşamasına ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından bilgi verilerek kamu kurumları ve iş dünyası temsilcilerine yönelik Avrupa Komisyonu tarafından bir webinar gerçekleştirileceğinden bahisle, söz konusu webinarın 4 Nisan 2024 tarihi saat 10:30'da denizyolu taşımacılığı özelinde düzenleneceği bildirilmektedir.

İngilizce olarak yapılacak webinarda çeviri hizmeti sunulmayacak olup söz konusu webinara havayolu, karayolu ve demiryolu taşımacılığında faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin katılımının yararlı olacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu webinara katılım sağlamak isteyen üyelerimizin isim, unvan ve iletişim bilgilerini 29 Mart 2024 Cuma günü saat 13:00’e kadar arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.                                                                                        

Saygılarımla,

 

Yusuf FİDANGENÇ

Genel Sekreter V.