Sirküler No: 2024/112 - Yarı-İletkenlerde Uluslararası İşbirliği

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/163-709

Denizli, 28/03/2024

Konu

:

Yarı-İletkenlerde Uluslararası İşbirliği

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–112)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Avrupa Komisyonu tarafından 8 Mart 2024 tarihinde, Avrupa yarı iletken stratejisinin bir parçası olarak Avrupa çapındaki paydaşların görüşlerinin alınmasını teminen bir anket çalışması başlatıldığı duyurulmuştur. “Yarı-iletkenlerde Uluslararası İş Birliği” başlıklı ankete ilişkin açıklamalarda, yarı iletken tedarik zincirlerinde, küresel bağımlılıklar ve esnekliğin sınırlı olması sebebiyle, uluslararası iş birliğinin, AB açısından teknolojinin ve ekosistemin geliştirilmesinin anahtarı olarak görüldüğü; bu sebeple, AB’nin tedarik zincirlerinin dayanıklılığını artırmak adına benzer yapılardaki ülkeler ile iş birlikleri geliştirmeyi amaçladığı belirtilmektedir.

Bahse konu yazının devamında belirtilen çalışma vesilesiyle, sanayi, araştırma, dernekler, akademi ve Üye Devlet temsilcileri dahil olmak üzere sektördeki çeşitli paydaşların, belirlenen stratejik ortaklar (ABD, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Tayvan, Singapur ve Kanada) ile muhtemel iş birliği hakkında görüşleri, çıkar ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi öngörüldüğü aktarılmaktadır.

29 Mart 2024 tarihine kadar açık olacağı belirtilen anket çalışmasına bağlantıdan https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyEU_ICOS ulaşılabilmektedir. Anket kapsamında iletilmesinde fayda görülen görüşlerin, 29 Mart 2024 Cuma günü saat 13:00’e kadar arge@denib.gov.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.                                                                                               

Saygılarımla,

 

Yusuf FİDANGENÇ

Genel Sekreter V.