Sirküler No: 2024/111 - Export Akademi

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/162-708

Denizli, 28/03/2024

Konu

:

Export Akademi

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–111)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan  yazıya atfen, ihracat potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilerimizin bilgi, deneyim ve yeni iş bağlantıları kurma ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak amacıyla projeler yürütülmekte olduğu, UPS firması iş birliği ile hayata geçirilen Export Akademi-Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programının bahse konu çalışmalar arasında yer aldığı ifade edilmekte ve Export Akademi kapsamında girişimcilere yönelik fiziki ve online olmak üzere 31 etkinlik düzenlendiği, bu etkinliklere 6 bini aşkın girişimci tarafından katılım sağlandığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla 2024 yılı boyunca Bakanlık uzmanlarının devlet desteklerine yönelik vereceği eğitimlerin yanı sıra online pazarlarda satış yöntemleri, e-ticaret sitesi altyapı kurulumu, lojistik süreçleri ve gümrük mevzuatı ve dijital pazarlama olmak üzere farklı konu başlıklarında özel sektörün önde gelen uzmanlarının da eğitim vereceği, katılımcıların birbiriyle tanışıp yeni iş bağlantıları kurabilecekleri, içeriği zenginleştirilmiş Export Akademi programlarının yüz yüze olmak üzere ülkemizin muhtelif illerinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olduğu, program sonunda katılımcılara dijital katılım sertifikaları verileceği ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda, 2024 yılının ikinci programının 17 Nisan 2024 tarihinde Ankara Ticaret Odası Meclis Salonunda gerçekleştirilmesi planlandığı, özellikle e-ihracat/e-ticaret konularına ilgili, bu alanlarda gelişime açık, motivasyonu yüksek girişimciler başta olmak üzere tüm iş çevrelerinin katılımına açık ve ÜCRETSİZ olan bu programa ilgililerin dahil olmasının önem arz ettiği vurgulanmaktadır.

Bu minvalde, Ek-2’de detaylı programı bulunan sözkonusu programa katılmak isteyenlerin Ek-1’de yer alan teyitli katılımcı formunun doldurularak 4 Nisan 2024 tarihi mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.                                                                                             

Saygılarımla,

 

Yusuf FİDANGENÇ

Genel Sekreter V.

 

Ek-1: Teyitli Katılımcı Formu

Ek-2: Program Akışı