Sirküler No: 2024/108 - Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hk.

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/158-685

Denizli, 26/03/2024

Konu

:

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hk.

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–108)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan iletilen bir yazıya atfen, iklim değişikliği hususunda küresel mücadelelere katkıda bulunmak amacıyla, florlu sera gazlarının yönetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve ülkemize özgü söz konusu şartları göz önünde bulundurarak gerekli güncellemeleri yapmak üzere yönetmelik taslağı hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu itibarla, Ek-1'de yer alan "Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik" taslağının incelenerek yönetmeliğe ilişkin varsa görüşlerinizin, Ek-3’de yer alan "Görüş Değerlendirme Formu" kullanılarak en geç 27 Mart 2024 tarihi 16:00’ya kadar Birliğimize (arge@denib.gov.tr) iletilmesi beklenmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek-1: Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı

Ek-2: Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Gerekçesi

Ek-3: Görüş Değerlendirme Formu