Sirküler No: 2024/106 - Türkiye-Birleşik Krallık STA Güncelleme Müzakereleri

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/157-683

Denizli, 25/03/2024

Konu

:

Türkiye-Birleşik Krallık STA Güncelleme Müzakereleri

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–106)

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) 20 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğu ve söz konusu STA'nın güncelleme müzakerelerine başlanmasına yönelik Ortak Bildiri’nin 18 Temmuz 2023 tarihinde beyan edildiği ve bu çerçevede, 2024 yılı Haziran ayında başlaması öngörülen müzakerelerde tarım ürünlerindeki mevcut tavizlerin genişletilmesinin gündemde olacağı belirtilmektedir.

 Bu itibarla, halihazırda STA kapsamında olmayan ve STA güncelleme müzakerelerine konu edilmesinde fayda görülen tarım ürünlerine, bu ürünlerin seçilme gerekçelerini de içeren sektörel görüş ve değerlendirmeler ile firmalarımızın Birleşik Krallık pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar ve taleplere ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Konuya ilişkin varsa sorun ve taleplerinizin, Bakanlığımıza iletilmesini teminen  3 Nisan 2024 tarihi mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr adresine bildirilmesi beklenmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.                                                                                         

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter