Sirküler No: 2024/105 - Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2024

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2024/156-680

Denizli, 25/03/2024

Konu

:

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2024

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2024–105)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 yılından bu yana düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına 2011 yılından itibaren Türkiye'nin de katıldığı, Ödül Programının ülkemizde duyurulması ve belirlenen iki adayın Komisyona bildirilmesi konusunda KOSGEB'in görevlendirildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda; söz konusu yarışmaya katılmayı arzu eden üyelerimiz için; yarışma kategorileri, ulusal seçim süreçleri ve diğer katılım şartları bağlantıda sunulan metinde belirtilmekte olup, 2024 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracak adayların www.kosgeb.gov.tr  adresindeki veya aşağıda sunulan linkte yer alan başvuru formunu doldurarak 1 Temmuz 2024 tarihine kadar KOSGEB'e göndermeleri beklenmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.                                                                                             

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek: Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2024