Sirküler No: 2023/80 - 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2023/122-658

Denizli, 14/03/2023

Konu

:

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2023–80)

Sayın Üyemiz,

Birliğimiz Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Denizli İhracatçılar Birliği’nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 14:00’da Birliğimiz Konferans Salonu’nda (Akhan Mah. 246 Sk. No:8 Pamukkale Denizli) aşağıda belirtilen gündem ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 11 Nisan 2023 Salı günü saat 14:00’da aynı yerde yapılacaktır.

Bilgileriniz rica olunur.                                                                          

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU 

Genel Sekreter

 

G Ü N D E M

1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

2. Başkanlık Divanının Seçilmesi.

3. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması ve Görüşülmesi.

4. 2022 Yılı Bilanço, Gelir-Gider Hesaplarının Görüşülmesi.

5. 2022 Yılı Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi.

6. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun 2022 Yılı İş ve İşlemleri İçin İbrası.

7. 2023 Yılı Bütçe ve İş Programının Görüşülmesi ve Oylanması.

8. Yıllık aidatın (0) TL olarak belirlenmesi.

9. Tahsil imkânı bulunmayan üye borçlarının terkin edilmesi hususunun görüşülmesi.

10. Dilekler.

 

Ek-1: Genel Kurul Bilgi Notu

Ek-2: Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (Tüzel Kişi Üyeler İçin)

Ek-3: Katılım Bildirim Yazısı Örneği (Gerçek Kişi Üyeler İçin)

Ek-4: Genel Kurul Takvimi