Sirküler No: 2022/67 - 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2022/113-453

Denizli, 11/03/2022

Konu

:

2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2022–67)

Sayın Üyemiz,

Birliğimiz Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ’nin  2021 YILI OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI, 6 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 14:00’de Birliğimiz Konferans Salonu’nda (Akhan Mah. 246 Sk. No:8 Pamukkale/Denizli) aşağıda belirtilen gündem ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 7 Nisan 2022 Perşembe günü saat 14:00’de aynı yerde hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının en az beşte biri hazır bulunması şartıyla ekte belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

Bilgileriniz rica olunur.

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

G Ü N D E M

1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

2. Başkanlık Divanının Seçilmesi.

3. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması ve Görüşülmesi.

4. 2021 Yılı Bilanço, Gelir-Gider Hesaplarının Görüşülmesi.

5. 2021 Yılı Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi.

6. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun 2021 Yılı İş ve İşlemleri İçin İbrası.

7. 2022 Yılı Bütçe ve İş Programının Görüşülmesi ve Oylanması.

8. Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile Birliği TİM Genel Kurulunda Temsil Edecek Olan ve Genel Kurulca Seçilmesi Gereken Delegelerin ve Yedeklerinin Seçimi,

9. Dilekler.

 

Ekler :

1) Bilgi Notu

2) Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (Tüzel Kişi Üyeler İçin)

3) Katılım Bildirim Yazısı Örneği (Gerçek Kişi Üyeler İçin)

4) Olağan Seçimli Genel Kurul Takvimi