Sirküler No: 2021/63 - İnovaLİG 2020 Programı

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2021/129-521

Denizli, 1/03/2021

Konu

:

İnovaLİG 2020 Programı

 

S İ R K Ü L E R

 (ARGE / 2021–63)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda; ülkemiz ihracatının tek çatı kuruluşu olan TİM'in, 100 bini aşkın üyesiyle, Türkiye'nin yüksek katma değerli ihracat ile büyümesini desteklemek amacıyla inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşma odağında kapsamlı projeler gerçekleştirdiği; bu minvalde, Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan İnovaLİG'in, 2014 yılından bu yana yoğun bir ilgi ve katılımla düzenlendiği ifade edilmektedir.

İnovaLİG ile şirketlerin hem inovasyon yetkinlikleri bazında yarıştığı hem de inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirme fırsatı bulduğu; inovasyon değerlendirmesini tamamlayan her firmaya, kapsamlı inovasyon değerlendirme ve kıyas analizi raporunun ücretsiz olarak sunulduğu; İnovaLİG sayesinde firmalarımızın, yıllar içerisinde inovasyon gelişimlerini takip ederek orta ve uzun vadeli inovasyon vizyonlarını geliştirdikleri; İnovaLİG' de şampiyon olan firmaların, her yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile düzenlediğimiz Türkiye İnovasyon Haftası'nda ödüllerini alırken, tüm ulusal mecralarda programın ve başarılı firmaların tanıtımının yapıldığı belirtilmektedir.

Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve her yıl ülkemizin inovasyon şampiyonlarını belirleyen İnovaLİG programının bu yıl 7.kez gerçekleştirileceği; bu kapsamda firmalarımızı yıllar itibariyle inovasyon gelişimlerini görmesi, hem de inovasyon alanında edinilen uluslararası tecrübeye ortak olmaları için 31 Mart 2021 tarihine kadar http://www.inovalig.com adresinden İnovaLİG 2020'ye ücretsiz olarak katılmaya davet edildikleri bildirilmektedir.

Bilgileriniz ve gereği rica olunur.

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.