Sirküler No: 2021/60 - Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - İsviçre ve Bosna Hersek

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2021/125-507

Denizli, 26/02/2021

Konu

:

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - İsviçre ve Bosna Hersek

 

S İ R K Ü L E R

 (ARGE / 2021–60)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlendiğinden bahisle;

-2 Mart 2021 Salı günü 14.00- 15.30 saatleri arasında İsviçre,

-4 Mart 2021 Perşembe günü ise yine 14.30-15.30 saatleri arasında Bosna Hersek’de görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin katılımlarıyla e-sohbet toplantıları gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

İsviçre ve Bosna Hersek Sohbet Toplantıları ile ilgili kayıt ve program linki aşağıda sunulmuştur.

Bilgileriniz rica olunur.

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.

 

“Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler – İsviçre

https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler-isvicre

 

“Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler – Bosna Hersek

https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler-bosna-hersek