Sirküler No: 2021/56 - Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Slovakya

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2021/114-465

Denizli, 23/02/2021

Konu

:

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Slovakya

 

S İ R K Ü L E R

 (ARGE / 2021–56)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlendiğinden bahisle;

25 Şubat 2021 Perşembe günü 14.00–15.30 saatleri arasında “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler–Slovakya” E-sohbet etkinliği gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Slovakya Sohbet Toplantısı ile ilgili kayıt ve program linki aşağıda sunulmuştur.

Bilgileriniz rica olunur.

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.

 

“Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler – Slovakya

https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler-slovakya