Sirküler No: 2019/32 - 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/38-00505 Denizli, 13/03/2019

Konu:2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

ÖNEMLİ - SÜRELİDİR

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2019–32)

Sayın Üyemiz,

Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündem ve toplantı tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Birinci toplantı için tespit edilen gün ve saatlerde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk şartı aranmaksızın Ek'te belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

Bilgileri ve teşriflerini önemle rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

G Ü N D E M

a) Açılış, Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı,

b) Başkanlık Divanının Seçilmesi,

c) Yönetim Kurulunun Çalışma Raporunun Okunması Ve Görüşülmesi,

d) Bilanço, Gelir-Gider Hesaplarının Görüşülmesi,

e) Denetim Kurulu Raporunun Okunması Ve Görüşülmesi,

f) Yönetim Kurulunun Ve Denetim Kurulunun İbrası,

g) Müteakip Yıl Bütçe Ve İş Programlarının Görüşülmesi Ve Oylanması,

h) Dilek Ve Temenniler.

 

Genel Kurul Toplantısına ilişkin ayrıntılı bilgiye: http://www.denib.org.tr internet adresimizden ulaşabilir.

 

Ekler :

1) Bilgi Notu

2) Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (Tüzel Kişi Üyeler İçin)

3) Katılım Bildirim Yazısı Örneği (Gerçek Kişi Üyeler İçin)

4) Olağan Genel Kurul Takvimi

 

Denizli İhracatçılar Birliği 2018 Yılı Olağan Genel Kuruluna Katılabilecek Firma Listesi !

 

Denizli İhracatçılar Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı

DENİB

1.Toplantı

Tarihi ve Saati

2.Toplantı

Tarihi ve Saati

(1.Toplantıda Çoğunluk Sağlanamadığı Takdirde Yapılacaktır)

Temsilci Görevlendirme/ Katılım Bildirim Yazısının Genel Sekreterliğe İletilmesi İçin Son Gün

Cari Yıl İtibariyle Birliğe Olan Borcun Ödenmesi İçin Son Gün

 

08.04.2019

Pazartesi

14.00

09.04.2019

Salı

14.00

02.04.2019

Salı

saat 18.00'e kadar

04.04.2019

Perşembe

saat 18.00'e kadar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLANTININ YERİ:

DENİB–Denizli İhracatçılar Birliği Konferans Salonu

Akhan Mah. 246 Sok. No:8 20140 Pamukkale – DENİZLİ