Sirküler No: 2011/167 - Mısır’ın Tekstil İthalatına Getirdiği Standartlar

Sayı : TİM.DENİB.GSK.ARGE.2011/ 00 - 2726                                                        Denizli, 27.09.2011
Konu: Mısır’ın Tekstil İthalatına Getirdiği Standartlar


 

S İ R K Ü L E R
( ARGE / 2011 - 167)

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 26.09.2011 tarihli yazıda, 27 Haziran 2011 tarihinde yayımlanan Mısır Resmi Gazetesinde, tekstil ürünleri üretiminde ve ithalatında yeni standartlar getirildiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda, ilgili yazı ekinde alınan Kahire Ticaret Müşavirliği'nden temin edilen söz konusu Resmi Gazetenin İngilizce çevirisi ilişikte sunulmaktadır.

Ayrıca, bahse konu Resmi Gazetenin incelenmesinden, sözkonusu kararın yayımlanması ile birlikte tekstil üreticilerine ve ithalatçılarına altı aylık bir süre tanındığı, ancak tekstil ürünlerinde sağlık ve güvenlik standardlarının Kasım ayı ortasından itibaren uygulanmaya başlanacağı belirtilmektedir.

Yazıda, 2010 yılı itibariyla ülkemizden Mısır'a yaklaşık 300 milyon dolar düzeyinde tekstil ve konfeksiyon ürünü ihraç edildiği ve bahse konu ülkede yatırım yapan çok sayıda Türk menşeli tekstil ve konfeksiyon üreticisi olduğu ifade edilerek, sözkonusu standartların önemi vurgulanmaktadır.

EK: Resmi Gazete Örneği

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ
Genel Sekreter T.