Sirküler No: 2011/166 - Irak Seramik Kaplama Malzemeleri Ticaret Heyeti

Sayı : TİM.DENİB.GSK.ARGE.2011/ 00 - 2727                                                       Denizli, 27.09.2011
Konu: Irak Seramik Kaplama Malzemeleri Ticaret Heyeti


S İ R K Ü L E R
( ARGE / 2011 - 166)

Sayın Üyemiz,

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden alınan 26.09.2011 tarihli yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, Orta Anadolu Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından, 28 Kasım-1 Aralık 2011 tarihleri arasında Bağdat/Irak'a "Seramik Kaplama Malzemeleri ve Vitrifiye Sektörel Ticaret Heyeti” program organize edileceği bildirilmektedir.

Yazıda, söz konusu sektörün Irak'a tanıtılması amacıyla düzenlenecek olan Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında, Türk ve Iraklı işadamları arasında ikili iş görüşmeleri yapılması, ilgili kurum ve kuruluşların ziyaret edilmesi planlandığı belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca sözkonusu Ticaret Heyetine ilişkin aşağıdaki bilgiler verilmektedir;

-Sektörel Ticaret Heyeti Programı Firma Katılım Payının 2.500 Euro (tek kişilik odada kişi başı) olacağı tahmin edildiği, (oluşacak +/- fark ayrıca bildirilecektir.)

-Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin ulaşım ve konaklama giderlerinin % 50'sinin desteklendiği, (şirket başına en fazla 2 kişiye ait ekonomi sınıfı uçak biletinin % 50'si ve yine şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderlerinin % 50'si desteklenir.)

-Katılım payına; İstanbul - Bağdat - İstanbul uçak bileti, 5 yıldızlı Otel'de 3 gece konaklama (oda+kahvaltı), öğle ve akşam yemekleri, (alan vergisi dahil) yerel firmalarla ikili iş görüşmeleri, tercümanlık hizmetleri, Bağdat havaalanı-otel-havaalanı transferleri ve ikili iş görüşmeleri için gerekli olan bütün hizmetler dahil, oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamalar hariç tutulduğu ve organizasyona İstanbul ve Ankara dışından katılacakların iç hat uçuşları ve yurt dışı çıkış pul bedellerinin kendileri tarafından karşılanacağı,

-Söz konusu heyete katılmak isteyen üyelermizin Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri İş Bankası Köroğlu Şubesi (4234) IBAN No Euro: TR92 0006 4000 0024 2340 419730 hesabına açıklama kısmına " Irak Seramik Kaplama Malzemeleri ve Vitrifiye Sektörel Ticaret Heyeti Programı Katılım Payı” yazdırarak 2.500 Euro katılım ücretini yatırmaları, dekontla birlikte katılım formu Ek-C-3'de yer alan; Başvuru Dilekçesi ile Ek-C-2'de yer alan Katılımcı Şirket Bilgi Formunun, heyete katılacak kişilerin şirket çalışanı olması halinde heyetin yapıldığı aya ait SGK bildirgesininin (e-bildirge asıl olarak kabul edilir) en geç 14 Ekim 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar (0312) 447 01 80 numaralı faksa veya oaib-pr@dtm.gov.tr elektronik posta adresine iletilmesi gerektiği,

-Başvuru sonrası katılımdan vazgeçilmesi halinde katılım payının belirli bir kısmı geri ödenemeyeceği, (otel/ulaşım vb. ön ödemelerden doğan).

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ
Genel Sekreter T.

EKLER:

1. Program
2. Başvuru dilekçesi
3. Katılımcı Şirket Bilgi Formu