Sirküler No: 2011/164 - Brezilya’nın Tekstil Ürünleri İthalatında Alınan Tedbirler

Sayı : TİM.DENİB.GSK.ARGE.2011/ 00 - 2719                                                        Denizli, 26.09.2011
Konu: Brezilya’nın Tekstil Ürünleri İthalatında Alınan Tedbirler

 

S İ R K Ü L E R
( ARGE / 2011 - 164)

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 23.09.2011 tarih 100627 sayılı yazıda, Brezilya Gümrük İdaresi'nin yasa dışı tekstil ürünleri ithalatını engellemek amacıyla bazı önlemler aldığı yönünde basında yer alan haberlere binaen, Sao Paulo Ticaret Ataşeliği'ne söz konusu önlemlerin araştırılarak sonucundan adıgeçen Bakanlığa bilgi verilmesinin istendiği bildirilmektedir.

Yazıda ayrıca, adıgeçen Ataşeliğimiz tarafından yapılan araştırma sonucunda, Brezilya'nın tekstil ürünleri ithalatına yönelik özel bir tedbiri içeren herhangi bir mevzuatın yayımlanmadığı, ancak tekstil, mobilya ve ayakkabı sektörleri ürünlerinin ithalatında düşük değer beyanlarını önlemek amacıyla gümrüklerde kontrollerin daha sıkı yapılmaya başlandığı ifade edilmektedir.

Sözkonusu yazıda, bahsekonu yönetmelikte yer alan konular şu şekilde özetlenmiştir:

29 Haziran 2011 tarihli ve 1169 sayılı Brezilya Maliye Bakanlığı Yönetmeliği kapsamında, ithalat kontrollerinde sunulan bilgi ve belgelerde ürün kodu, değer ve menşe bilgileri bakımından bir uyumsuzluk olması ve bir şüphe duyulması halinde yapılmakta olan sıkılaştırılmış kontrollerin nasıl gerçekleştirileceğine dair hükümler güncellenmiştir.

İthalat kontrollerinde ürün kodu, değer ve menşe bilgileri bakımında bir şüphe oluşması durumunda, gümrük yetkilisi ithalatçı veya işlemden sorumlu firmadan ürün kodu, menşesi ve değerinin netleştirilmesi için üretici firma, ürünün nitelikleri, finansal işlemler hakkında ilave bilgi ve belge talep edilmekte ve detaylı ürün kıymet araştırması yapabilmektedir.

Sözkonusu işlemlerin 90+90 günde tamamlanması gerekmektedir. Sözkonusu uygulamaya maruz kalan ithalat sevkiyatlarında özellikle ambar masrafları ciddi oranda yükselebilmektedir. Kontroller sonucunda sunulan bilgilerde gerçeği yansıtmayan beyanların olduğu tespit edilmesi halinde ise yüksek cezalar kesilebilmektedir.

Sözkonusu uygulama ile gümrük idarelerinin ithalatta düşük vergi ödemek amacıyla farklı ürün kodu, düşük değer veya farklı menşe ülke beyan edilen şüpheli ithalat işlemlerinde denetim yetkilerinin genişletilmesi amaçlanmıştır.

İlgili mevzuatta aşağıda yer alan web adresinden ulaşma imkanı bulunmaktadır.

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2011/in11692011.htm

Öte yandan ilgili yazı ekinde iletilen, Brezilya'nın tekstil ve konfeksiyon sektörü, dış ticareti ve ithalattaki uygulamaları hakkında bilgi notu ekte sunulmaktadır.

EK: Bilgi Notu

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ
Genel Sekreter T.