Sirküler No: 2011/161 - Çeşitli Konular

Sayı :TİM.DENİB.GSK.ARGE.2011/ 00 - 2689                                                        Denizli, 21.09.2011
Konu: Çeşitli Konular


S İ R K Ü L E R
( ARGE / 2011 - 161)

Sayın Üyemiz,

1) Ukrayna Gümrükleri Hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Gümrük Bakanlığı ve Ukrayna Gümrük İdaresi arasında düzenlenmekte olan ikili görüşmeler kapsamında, Gümrük Müsteşarlığı'ndan Sayın Ziya ALTUNYALDIZ başkanlığında, Ukrayna Gümrük İdaresi heyeti ile, 26 Eylül 2011 tarihinde Kiev'de bir toplantı düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Ukrayna'ya ihracatta yaşanan sorunlar başta olmak üzere, söz konusu toplantıda gündeme getirilmesinde yarar görülen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizi ekte yer alan form dahilinde en geç 22 Eylül 2011 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin 0 258 274 72 22 numaralı faksına veya arge@denib.gov.tr e-mail adresine bildirilmesi rica olunur.

Ek: Görüş Formu

 

2) DEİK/Türk Kanada İş Konseyi Hk.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'na atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, DEİK/Türk-Kanada İş Konseyi, Ontario ve Quebec Eyaleti ve DEİK Kurucu Kuruluşu TÜBSİAD (Türkiye Bilim Sanayicileri Derneği) işbirliğiyle 5 Ekim 2011 tarihinde Kanada ICT (Bilişim ve İletişim Teknolojileri) Forumu'nun İstanbul TOBB Plaza'da gerçekleştirileceği,

Sektörün en önemli bilişim fuarlarından CEBIT Bilişim Fuarı'ndan bir gün önce düzenlenecek olan, Quebec ve Ontario eyaletlerinde faaliyet gösteren bilişim firmalarının kendilerini tanıtarak Türk firmalarıyla ikili iş görüşmelerinde bulunacağı ve söz konusu sektörle ilgili olarak iki ülke arasında yatırım ve iş fırsatlarının tartışılacağı ifade edilmektedir.

Anılan toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin ekte sunulan başvuru formunu doldurup 23 Eylül 2011 Cuma gününe kadar DEİK'e (caydin@deik.org.tr, Faks: 0212 339 50 65) iletmeleri gerekmektedir.

Ek 1: Başvuru Formu
Ek 2: Taslak Program

 

3) Bulgaristan – Toplantı Hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Bulgaristan Gümrük İdaresi ile düzenlenmekte olan ikili görüşmeler kapsamında, Gümrük Müsteşarlığı'ndan Sayın Ziya ALTUNYALDIZ başkanlığındaki heyet ile Bulgaristan Gümrük İdaresi heyeti arasında, 3 - 4 Ekim 2011 tarihinde İstanbul'da bir toplantı düzenlenmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Bulgaristan'a ihracatta yaşanan sorunlar başta olmak üzere, söz konusu toplantıda gündeme getirilmesinde yarar görülen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizi ekte yer alan form dahilinde en geç 23 Eylül 2011 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin 0 258 274 72 22 numaralı faksına veya arge@denib.gov.tr e-mail adresine bildirilmesi rica olunur.

Ek: Görüş Formu

 

4) İngiltere Son Kullanım Rehberi Hk.

Londra Ticaret Müşavirliği'ne atfen; T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda belirtilen, İngiltere Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 15.09.2011 tarihinde yayımlanan "Son Kullanım Rehberi” konulu haberin özeti ekte sunulmuştur.

Ek: Haber Özeti

 

5) 22-25 Kasım Erbil/Irak Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörel Ticaret Heyeti Hk.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde 22-25 Kasım 2011 tarihleri arasında 21-24 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilecek Irak AGRO-FOOD IRAQ 2011 fuarı ile paralel su ürünleri ve hayvansal mamulleri kapsayan bir "Sektörel Ticaret Heyeti Programı” organize edileceği ifade edilmektedir.

Ülkemiz su ürünleri ve hayvansal mamulleri ürünlerinin Irak Cumhuriyeti'nde tanıtılması ve AGRO-FOOD IRAQ 2011 fuarının ziyaret amacıyla düzenlenecek söz konusu Ticaret Heyeti Programı kapsamında, Türk ve Iraklı işadamları arasında ikili iş görüşmeleri yapılması, ilgili kurum ve kuruluşların ziyaret edilmesi planlanmaktadır.

Bu çerçevede, Erbil/Irak Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörel Ticaret Heyeti Programının, gerek Irak pazarına girmek isteyen ve gerek anılan pazardaki paylarını daha da artırmayı amaçlayan Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektöründe faaliyet gösteren firmalar için önemli bir fırsat olacağı düşünülmektedir.

Irak Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörel Ticaret Heyeti Programı firma katılım payı; 1.750 Dolar/tek kişilik odada kişi başı, 1.500 Dolar/aynı firmadan iki kişi katılması durumunda 2.kişi şeklinde olacaktır. (Bir firmadan iki kişi katılması durumunda 3.250 Dolar ödeme yapılması gerekmektedir.)

İlgili Sektörel Ticaret Heyeti, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ'in 4.Bölümüne istinaden gerçekleştirilmektedir ve firma katılım payları o tarihleri kapsayan tahmini maliyetler üzerinden hesaplanmaktadır. Heyet programı sonunda gerçekleşen maliyetlerin, tahmini maliyetlerden düşük olması durumunda TCMB'nın ilgili heyet desteğini Genel Sekreterlik hesabına yatırmasını müteakip oluşan fark katılımcı firmaların hesabına aktarılacaktır.

Katılım payına; İstanbul – Erbil – İstanbul uçak bileti, Otelde üç gece konaklama (oda+kahvaltı), öğle ve akşam yemekleri, alan vergisi, yerel firmalarla ikili iş görüşmeleri, tercümanlık hizmetleri, Erbil Havaalanı – otel – Havaalanı transferleri ve ikili iş görüşmeleri için gerekli olan bütün hizmetler dahil, oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamalar hariçtir. Ayrıca organizasyona İstanbul dışından katılacak üyelerimizin iç hat uçuşları ve yurtdışı çıkış pul bedelleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

Söz konusu heyete katılmak isteyen ihracatçı ve işadamlarımızın Akdeniz İhracatçı birlikleri Vakıfbank Mersin Şubesi (052) IBAN Dolar TR40000 150 0158 048 000 927 141 hesabına açıklama kısmına "Erbil/Irak Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörel Ticaret Heyeti katılım payı ve katılımcı firma ismini” yazdırarak 1.750 Dolar / 3.250 Dolar tutarındaki katılım ücretini yatırmaları, dekontla birlikte Ek-C-3'de ve Ek-C-2'de yer alan; Başvuru Dilekçesi ile ek-2'de yer alan Katılımcı Şirket Bilgi Formu'nu, ilgili Ticaret Heyeti'ne katılacak kişilerin şirket çalışanı olması halinde heyetin yapıldığı aya ait SGK bildirgesini (e-bildirge asıl olarak kabul edilir) en geç 3 Ekim 2011 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar (324) 325 41 42 numaralı faksa veya paro@akib.org.tr adresli e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru sonrası katılımdan vazgeçilmesi halinde katılım payının belirli bir kısmı geri ödenemeyecektir (otel/ulaşım vb. ön ödemelerden doğan kısım).

Ek 1: Program
Ek 2: Katılımcı Şirket Bilgi Formu
Ek C-2: Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Bilgi Formu
Ek C-3: Başvuru Dilekçesi

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ
Genel Sekreter T.