Sirküler No: 2011/159 - Çeşitli Konular

Sayı : TİM.DENİB.GSK.ARGE.2011/ 00 -2652                                                        Denizli, 16.09.2011
Konu: Çeşitli Konular

S İ R K Ü L E R
( ARGE / 2011 - 159)

Sayın Üyemiz,

1) Narenciye ve Üzüm İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 14.09.2011 tarih 120006018 sayılı yazıda, 04 Kasım 2008 tarih ve 27044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Şubat 2010 tarihinden itibaren ticarete konu olan tüm bitkisel ürünlerde üreticilerin, kullanmış oldukları zirai ilaç ve diğer kimyasal maddelerin kaydının tutulacağı üretici kayıt defterini almalarının zorunlu hale geldiği belirtilerek, geçtiğimiz yıl, özellikle narenciye ihracatında üretici kayıt defterinin ilgili bölümlerinin ihracatçı nüshasının bazı ihracatçılarımız tarafından temin edilememiş olmasından kaynaklanan sorunların Bakanlıklarına intikal ettiği ve ihdas edilen geçici çözümlerle firmalarımızın mağdur olmalarının önlendiği ifade edilmektedir.

Yazıda, yaklaşan sezon dikkate alınarak, firmalarımızın mağduriyetlerine meydan verilmemesini teminen, ihracata konu ürünler için, üretici kayıt defterinin ilgili bölümlerinin ihracatçı nüshası ile ihracatçı adına üretici tarafından kesilmiş fatura / müstahsil makbuzlarının temin edilmesi ve muhafaza edilmesinin önem arz ettiği vurgulanmaktadır.

 

2) Ukrayna'nın Türk Vatandaşlarına Sınırda Vize İta Etmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) aldığımız 12.09.2011 tarihli yazıda;
Kiev Büyükelçiliği'nden aldıkları yazıya atfen; Ukrayna'ya turizm amacıyla seyahatte bulunacak umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza, 10 Eylül 2011 tarihi itibariyle Kiev Borispil, Odesa ile Simferopol Havaalanları ve Odesa Limanı'nda 30 ABD Doları karşılığında 15 gün ikamet süreli tek giriş vizesinin ita edildiği bildirilmiştir.

Yazıda ayrıca şu hususlar dile getirilmektedir;

Ukrayna'ya 15 günü aşmamak kaydıyla turistik amaçlı seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın, sınır kapılarında görevli yetkililere, seyahatin turistik amaçlı olduğunu gösteren belge ile dönüş biletlerini ibraz etmeleri gerektiği,

Ukrayna'ya 15 günü aşacak süreler için seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın Ukrayna'nın ülkemizdeki temsilciliklerinden amacına uygun vize almaları gerektiği,

01 Haziran 2011 tarihli Ukrayna Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, aşağıda belirtilen durumlarda Ukrayna makamları sınır kapılarında yabancı ülke vatandaşlarına vize itasından imtina ettiği :

-Milli güvenliği ya da kamu düzenini sağlamalarının gerektiği durumlarda,

-Ukrayna vatandaşlarının ya da Ukrayna'da yaşayan diğer kişilerin sağlığının, haklarının ve yasal çıkarlarını tehdit edebilecek bir durumla karşılaşıldığında,

-Söz konusu şahıs hakkında veritabanında Ukrayna'ya girmesine engel teşkil edecek bir kayda rastlandığında ve sahte pasaportla giriş yapılmaya çalışıldığında,

-Kasıtlı şekilde sahte belge ya da doğru olmayan bildirimde bulunulduğunda,

-Ukrayna'yı daha önce ziyaret etmiş yabancı ülke vatandaşının Ukrayna'da önceki kalışı süresince bir suç işlediği tespit edildiğinde,

-Yabancı ülke vatandaşı tarafından Ukrayna'yı ziyaret amacı Ukrayna makamlarına yanlış ifade edildiğinde,

-Yabancı ülke vatandaşının, vizesinin geçerlilik süresinin bitiş tarihinden önce,

-Ukrayna'dan çıkacağını gösteren belgenin bulunmaması halinde.

Yazıda müteakiben; Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kiev Borispil Havaalanı Terminal B binasında pasaport kontrolünden önce ‘Consular Department/Visa' bölümünde vize verileceğini, vatandaşlarımızın vize başvurusu sırasında bir form dolduracağını, vize vermek üzere sadece bir Ukraynalı görevlinin bulunacağını ve bu nedenle bir süre sırada bekleme zorunluluğunun doğabileceğini belirtmiştir.

 

3) İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) aldığımız bir yazıda; Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşılmasına yönelik strateji çalışmaları kapsamında, 12/05/2010 tarih ve 25579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile "İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu” oluşturulmuş bulunduğundan bahisle 61. Hükümetin kurulmasıyla birlikte bakanlıklarda meydana gelen isim ve görev değişiklikleri nedeniyle sözkonusu kurulun yeniden oluşturulması ihtiyacı sebebiyle 06.09.2011 tarih ve 20046 Sayılı Resmi Gazete'de Başbakanlık Genelgesi'nin yayımlandığı belirlemektedir.

Sözkonusu Genelgeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

Başbakanlık Genelgesi
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110906-2.htm

 

4) Gümrükte Uzlaşma

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) aldığımız 09.09.2011 tarih 1771 sayılı yazı ekinde iletilen; 27/08/2011 tarih ve 28038 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 31/08/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'ne ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden aldıkları duyuru ekte sunulmaktadır.

Ek: Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan 08/09/2011 tarih ve 4029 sayılı yazı


5) TSK 3. Malzeme Yerlileştirme Sergisi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) aldığımız 12.09.2011 tarih 1801 sayılı yazıda; İstanbul Ticaret Odası'ndan aldıkları 08.09.2011 tarihli bir yazıya atfen, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı koordinatörlüğünde, İTO işbirliği ile 24-30 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nin 11 no'lu Salonunda "TSK 3. Malzeme Yerlileştirme Sergisi” düzenleneceği, ülkemiz savunma sanayini, özgün yurtiçi çözümler sunabilecek ve uluslar arası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak, yurt savunmasında dışa bağımlılığı ve yurt dışı kaynak kullanımını azaltmak, yerli üretimi desteklemek ve yerli sanayicimizin kalite ve standart açısından daha yüksek noktalara ulaşmasını sağlama amacı doğrultusunda, Hava, Kara, Deniz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları olmak üzere tüm kuvvet komutanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek söz konusu sergiye tüm sanayici firmalarımızın davetli olduğu bildirilmektedir.

İletişim:
Türk Yan Sanayi Borsası
Elif Çakır, Onur Arslan, Berna Yurtseven, Ozan Arıcasoy
Tel: 0 212 455 62 33 / 4774 / 6217 / 6225
Faks:0 212 513 82 19

 

6) Fındık Tasarım Yarışması

Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda, Tarımsal ürünlerin çoğunda olduğu gibi fındıkta da hasar ve kurutma aşamalarındaki yanlış uygulama ve teknikler nedeniyle meydana gelen kalite kaybı ile buna bağlı ekonomik kayıpların minimize edilebilmesi böylece dünya pazarlarında üstün özellikleri ile bilinen Türk fındığı imajının da olumsuz etkilenmesinin önlenmesi amacıyla adıgeçen Brilik ve Fındık Tanıtım Grubu işbirliği içerisinde "Fındık için En Uygun Hasat, Patoz ve Kurutma Tekniğinin Belirlenmesi” konulu tasarım yarışmasının düzenlendiği belirtilmektedir.

Katılımcıların, son başvuru tarihi 14 Ekim 2011 olan sözkonusu yarışmaya ilişkin yarışma şartnamesi, başvuru formu ve ayrıntılı bilgilere www.kib.org.trhttp://www.kib.org.tr/ adresinden ulaşmaları mümkündür.

Yarışmaya ilişkin şartname, afiş, başvuru formu ve el broşürü ekte sunulmaktadır.

EKLER:

1-Tasarım Yarışması Afişi
2-Şartname ve Başvuru Formu
3-El broşürü

Bilgilerinizi rica ederim.


Saygılarımla,


Şadiye BAYKENT
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü