İhracat Rakamları (Bin USD)
English

Üyelik İşlemleri

Bünyesinde Demir ve Çelik dışındaki tüm sektörleri bulunan Denizli İhracatçılar Birliği'ne üye olmak için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir:

 • Üyelik Başvuru Dilekçesi *
  Dilekçenin, firmanın var ise antetli kağıdına yazılması, kaşelenmesi ve firma yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir.
 • Taahhütname *
  Taahütnamenin, firmanın var ise antetli kağıdına yazılması, kaşelenmesi ve firma yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir.
 • Üye Bilgi Formu *
  Ürün gruplarına göre işaretlenerek ve diğer alanlar da doldurularak firma yetkilisi tarafından onaylanması gerekmektedir.
 • İmza Sirküleri
  Şirket üyeliklerinde firmanın imza sirküleri, şahıs üyeliklerinde ise yetkilinin imza sirküsü istenmekte olup, bu sirkülerin
  süresinin geçmemiş olması gerekmektedir.
 • Tek Vergi Numarası
  Şirketler için Vergi Dairesinden alınacak Mükellefiyet Yazısı
  Şahıs Firmaları için T.C. Kimlik Numarasını Belirten Belge
 • Şirket Ana Sözleşmesi veya Ticaret Sicil Gazetesi
  Şirketin ana sözleşmesi veya Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi.
 • Şahıs Üyelikleri İçin
  Şahsın kayıtlı olduğu odaya ait sicil sureti.
 • Aidatlar
  Yürürlükte olan ; giriş aidatı 200.-TL., yıllık aidat 100.-TL.'dir. Yıllık aidatın her yılın Şubat ayının sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Ödemeler Birliğimize ya da Vakıflar Bankası Denizli Şubesi TR930001500158007294317952 IBAN nolu hesaba yapılabilmektedir.
* Üye Başvuru Dilekçesi, Taahhütname ve Üye Bilgi Formu'nu bilgisayarınıza word dosyası olarak almak için burayı tıklayınız!!

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Vergi mükellefiyet yazısındaki ünvan esas olmak üzere bu ünvan ile kaşe ve antetli kağıttaki ünvanların aynı olması gerekmektedir.
 • Ünvan, adres, telefon, fax, e-mail, web ve ürün gruplarında meydana gelen değişikliklerin Birliğimize ivedi olarak bildirilmesi gerekmektedir.
 • Diğer Genel Sekreterlik'ler altında başka Birliklere üyelik işlemleri de Birliğimiz aracılığı ile on-line yapılabilmektedir.
 • Birliğimizce üyelik işlemleri tamamlanan üye firmalar, adreslerine gönderilecek ya da web sitemizden yayımlanan sirküler ile mevzuattaki değişiklikleri, Eximbank ile ilgili konuları, seminer ve fuarları, dahilde işleme rejimi, ihracata yönelik devlet yardımları, ithalatçı firma bilgileri gibi ihracat ve ithalat konularında bilgi sahibi olabileceklerdir. Ayrıca ihracat ve ithalatla ilgili her türlü sorunu, Birliğimize direkt ya da e-mail yoluyla bildirebileceklerdir.