Stratejik Büyüme ve Kurumsal Gelişim Eğitimi

 • Stratejik Bakış Açısı
 • Uzun Dönemli Planlama ve Yönetim İhtiyacı
 • Büyümenin Önündeki Engeller
 • Büyümenin Adımları
 • Büyüme ve Stratejik Planlama İlişkisi
 • Büyüme Stratejileri İçin İpuçları
 • Kurumsal Gelişim Yönetimi
 • Pazarlama Yönetiminde Kurumsal Gelişim
 • Üretim Yönetiminde Kurumsal Gelişim
 • Yönetim Yapısında Kurumsal Gelişim
 • Finansman Yönetiminde Kurumsal Gelişim

 

Programın Amacı: İşletmelerin geleceğe güçlü bir şekilde ulaşması için stratejik bakış açılarını geliştirerek en uygun büyüme yol haritalarını belirlemeleri gerekmektedir. Genellikle büyüme önündeki engeller kurumsallaşmayı da geciktirdiğinden dolayı eğitimde işletmelerin büyüme önündeki engellerle nasıl mücadele edeceği ve kurumsal büyümeyi nasıl başarabilecekleri konularında bilgi sahibi olmalarını hedeflenmektedir.

 

EĞİTMEN
Mehmet Ş. SANLI
TİM-TEB Girişimevi

TARİH/SAAT
23 Ekim 2018 - Salı
10:00 – 17:00

YER
Denizli İhracatçılar Birliği / Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

 

Bu eğitim programının katılımı 40 kişi ile sınırlı olup, katılımcılar online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.