Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi

  • Piyasa ve Temel Maliyet Kavramları
  • Verimlilik ve Etkinlik Kavramları
  • Verimlilik ve Etkinliğin Ölçülmesi ve Geliştirilmesi
  • Stratejik Yönetim ve Verimlilik ile İlişkisi
  • ARGE Süreçlerinde Maliyet Düşürme Teknikleri
  • Üretim Süreçlerinde Verimlilik Arttırma Teknikleri (Yalın Üretim)
  • İnsan Kaynakları Süreçlerinde Verimlilik Arttırma
  • Diğer Süreçlerde Maliyet Düşürme Teknikleri
  • Tedarik Zincirinde Maliyet Düşürme

Programın Amacı: Temel maliyet kavramlarının bilinmesi, bu kavramları etkileyen faktörlerin daha iyi yorumlanabilmesi, genelde birbirine karıştırılan etkinlik ve verimlilik kavramlarının tam olarak anlaşılması, bu konudaki iyileştirmelerin maliyete olan etkisinin irdelenmesi, stratejik yönetimin verimlilik ile ilişkisinin ele alınarak stratejik yönetimin temel yapı taşları hakkında bilgiye sahip olunması ve ARGE, İnsan Kaynakları, Üretim (Yalın Üretim Teknikleri), Tedarik Zinciri ile diğer süreçlerde maliyet düşürme teknikleri konularında katılımcıların bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

 

EĞİTMEN
Bülent YENİ
NOVA AKADEMİ

TARİH/SAAT
13-14 Kasım 2018 / Salı - Çarşamba
10:00 – 17:00

YER
Denizli İhracatçılar Birliği / Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

 

Bu eğitim programının katılımı 20 kişi ile sınırlı olup, katılımcılar online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.