Süreç ve Süreç Performans Yönetimi Eğitimi

                                                    Süreç Yönetim Kavramı, Önemi

                                           İşletmeler İçin Süreç Yönetiminin Faydası

                         Fonksiyonel Yönetimden Süreç Odaklı Yönetime Geçişin Önemi

                         Süreçlerin Birbiri İle İlişkisi ve Süreçsel İlişki Yönetiminin Önemi

                          Kurum Stratejilerine Hizmet Eden Süreçleri Belirleme Esasları

                        Kilit ve Kritik Süreç Tespit Yöntemleri (Etki-Risk-Karar Matrisleri)

            Süreç Tanımlama Türleri – Modelleme – Haritalama – Analiz – Dökümantasyon

                      SIPOC Analiz Tablosu'nu Kullanarak Kendi İş Süreçlerini Tanımlama

                             Süreç Performans Göstergelerini (SPG) Belirleme Esasları

                      Süreç Tanımı, Türleri, Öğeleri ve Süreci Oluşturan Temel Bileşenler

                                                Süreç Grupları ve Süreç Hiyerarşisi

                                       Süreç Dökümanları Prosedür, Talimat, İş Emri

                               Müşterinin ve Sürecin Sesi - Süreç Ölçüt ve Göstergeleri

                                    Süreç Performans Hedeflerinin Sahiplendirilmesi

                                 Süreç Hedeflerinin Çalışan Performansına Taşınması

                            Ölçme ve İzleme Araçlarının Hazırlanması ve Takip Esasları

               Süreç İyileştirme Yöntemleri (Puko, Deming Döngüsü) ve KAIZEN Yaklaşımı  

 

EĞİTMEN
Hülya Gülenay Bor
Bor Eğitim ve Danışmanlık

TARİH/SAAT
27 Şubat 2020 / Perşembe
10:30 - 17:30

YER
Denizli İhracatçılar Birliği

 

Bu programın katılımı 40 kişi ile sınırlı olup, katılımcılar online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.

 

KAYIT OL