Stratejik Planlama ve Analiz Yönetimi Eğitimi (Balance Score Card)

                                                                       Strateji

                                                                Stratejik Analiz

                                                             Stratejik Planlama

             Kurumsal Yönetimde Orta - Uzun Dönemli (Stratejik) Bakış Açısının Gerekliliği

 

                     Stratejik Planlama Süreci ve Etkin Bir Stratejik Planlamanın Adımları

                                                       Makroçevre (PEST) Analizi

                                                 Sektör Analizi ve Rekabet Analizi

                                               Kurumsal Analiz (Özdeğerlendirme)

                                                                 SWOT Analizi

 

                                            Kurumsal Misyon ve Vizyon Kavramları

                                                         İşlevi ve Oluşturulması

                                          Mevcudun Gözden Geçirilme Yaklaşımları

 

                        Balanced Scorecard Yöntemi ile Kurumsal Hedef ve Stratejilerin

   Alt Hedef ve Stratejilere Dönüştürülmesi; Bunların Eylem ve Proje Planlarına İndirgenmesi

 

Stratejik Planların Bütçe, Departman Performans ve Bireysel Performans İle İlişkilendirilmesi

                                                                           

                       Stratejik Planların Yaşama Geçirilmesi ve Uygulamanın İzlenmesi

                                                                           

            Departman Yıllık Performans Karnesinin BSC Yaklaşımı ile Oluşturulma Esasları

 

EĞİTMEN
Hülya Gülenay Bor
Bor Eğitim ve Danışmanlık

TARİH/SAAT
3 Kasım 2020 / Salı
10:30 - 17:30

YER
Denizli İhracatçılar Birliği

 

Bu programın katılımı 40 kişi ile sınırlı olup, katılımcılar online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.

 

KAYIT OL