ISPM-15 Uygulamaları Hakkında Toplantı

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/207-01924

Denizli, 26/11/2019

Konu

:

ISPM-15 Uygulamaları Hakkında Toplantı

 

                                      S İ R K Ü L E R

                                   (ARGE / 2019–134)

Sayın Üyemiz,

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesine (IPPC) taraf olan üye ülkeler, ihraç yolu ile ülkelerine gelen mal ve malzeme ile birlikte taşıma, koruma gibi amaçlarla kullanılan ahşap ambalaj malzemelerin FAO tarafından yayınlanan ISPM-15 (Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri-Ahşap Ambalaj Materyali) standardına uygun olarak ısıl işleme tabi tutulmasını istemekte olduğu bildirilmektedir. İlgili ülkelerin yetkili otoriteleri, ISPM-15 standardına göre ısıl işlem uygulaması yapılmamış ahşap ambalaj malzemesinin kullanıldığının tespit edilmesi durumunda, kendi ülkelerini zararlı organizmalardan korumak için ülkelerine gelen ihraç ürününü ya hiç kabul etmeden ambalaj malzemesi ve ihraç ürünü ile birlikte ya da üzerinden ihraç ürünü alarak sadece ahşap ambalaj malzemesini ülkemize geri göndermektedir.

Alınan geri bildirimlerden dolayı hem ihracatçımız hem de ülke ekonomisi çok büyük zarar görmekte, ihraç edilen ürünün satış işleminin aksamasının ve ülkemize döviz girişinin engellenmesinin yanında, ihracatçı ürünün iade edilme sürecindeki nakliye ve diğer işlemlerin ücretlerini ilave olarak ödemek zorunda kalmaktadır. Bunun sonucunda da, uluslararası ticarette kullanılan Türkiye menşeli ürünlerde zararlı organizma riskinin olabileceği algısı oluşmakta ve ülkemiz uluslararası piyasada prestij kaybetmektedir.

Bu çerçevede, şu anda uygulamada olan 27/05/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşlenmesine Dair Yönetmelik” kaldırılarak, yeni yönetmeliğin 25/05/2019 tarihli ve 30784 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı ve 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, ihracatçılarımızın mağdur olmamaları, ürettikleri ürünlerin ihracatında karşı ülkede sorun yaşamamaları ve hiçbir ürünün kullanılan ahşap ambalaj malzemesinden dolayı iade edilmemesi için yeni yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi olan 01/01/2020 tarihine kadar Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirme çalışmaları kapsamında,  5 Aralık 2019 Perşembe günü 14.00-16.00  saatlerinde Birliğimiz Konferans  Salonu'nda  konuya ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.

Bilgileriniz rica olunur.

                                                                          Saygılarımla,

 

                                                                      Uğur DAYIOĞLU

                                                                        Genel Sekreter

                                                                           (e-imzalıdır)

 

 

TOPLANTI TARİHİ: 5 ARALIK 2019 PERŞEMBE

TOPLANTI SAATİ : 14.00-16.00 

TOPLANTI YERİ     : DENİB KONFERANS SALONU

 

KAYIT OL