Diksiyon, Güzel Konuşma ve Hitabet Eğitimi - UŞAK

                                                Diksiyon ve Güzel Konuşma Nedir

                                                 Güzel Konuşma ve Hitâbet Sanatı

                                                   Fonetik (Ses Bilgisi/Ses Bilimi)

                                      Ses, Kelime, Söz Akımı, Anlatım, Jest ve Mimik

                                             Konuşma Organlarının Tanımlanması

                                                               Diyafram Nedir

                                                           Diyafram Çalışmaları

                                                               Sesin Nitelikleri

                                                 Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi

                                                         Doğru Nefes, Doğru Ses

                                                Soluk/Ses Kullanımı ve Çalışmaları

                                                      Artikülasyon (Boğumlama)

                                          Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma

                                     Tonlama, Vurgulama, Ulama, Durak vb. Kurallar

                                                          Akıcı ve Net Konuşma

                                     Kişilerarası İletişimde Güzel Konuşma Becerileri

                                       Topluluk Önünde Konuşma Korkusunu Yenme

                                          Doğaçlama Konuşma ve Dramatik Öğeler

                                     Güzel Konuşmada Beden Dilinin Etkin Kullanımı

                           Sahne Çalışmaları ve İrticalen Konuşma Yetisinin İrdelenmesi

                                                 Etkili İletişim ve Hitâbet Yeteneği

                                         Konuşma Dili ve Yazı Dili Arasındaki Farklar

                                Diksiyon, Güzel Konuşma ve Hitâbet ile İlgili Alıştırma

                                                   Dramatik Öğeler İle Temrinler

 

EĞİTMEN
İrfan Atasoy
Kodpit Teknoloji A.Ş.

TARİH/SAAT
19 Mart 2020 / Perşembe
10:00 - 17:00

YER
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası

 

KAYIT OL