Yöneticiler İçin Stratejik Planlama, Bütçe, Bütçe Kontrolü ve Revizyonu

*Stratejik Yönetim ve Hedef Belirleme

*Yönetişimin 4 Fazı; Strateji, Operasyon, Ölçme Değerlendirme, Açıklıkları Yönetme

*Stratejik Yönetim, Beklentileri Yönetmek ve Ana Yol Haritası

· Dış Çevre, Yakın Çevre, Sektör Analizi

· Göstergeler ve Öncü Göstergeler

· Beklentiler ve BSC Kurumsal Karne Hedefleri

· Müşteri Sektör veya Segment Beklentileri (Müşteri Boyutu)

· Pay Sahibi Beklentileri (Finansal Boyut)

· Tedarikçi ve Çözüm Ortakları Beklentileri

· İnsan Kaynakları Beklentileri

*Müşteri Beklentilerini Yönetmek ve Talep Projeksiyonu (Segmentsel ve Ürünsel)

*Departmanların Hedeflenen Projeksiyonu Gerçekleştirebilme Pozisyon Analizi ve Departman Son 3 Yıl Performans Tablo ve Analizleri, Güncel Departman SWOT' Ları

*Departman Zayıflıklarının Yönetimi ve İyileştirme Projeleri

*Senaryo Çerçevesinde Departmanların Ölçülebilir Hedefleri

*Departmanları Hedeflerinin Kişilere İndirgenmesi ve Kişilerin Ölçülebilir Hedefleri

*Ana Yol Haritasının Netleşmesi ve Senaryo Planlama

*Bütçe

-Temel Terminoloji

-İşletme Bütçeleri

-Program Bütçe

-Yatırım Bütçesi

-Nakit Akış Bütçesi

-Esnek Bütçeler

-Öncelik Sıralı Bütçeler

-Sıfır Tabanlı Bütçeler

-Sorumluluk Bütçeleri

-Bütçe Organizasyonu ve Hazırlık Çalışmaları

-Bütçe Komisyonu ve Bütçe Takvimi Hazırlıkları

-İşletme Bütçeleri

-Satış Bütçesi

-Faaliyet Hacminin Planlanması

-Satış Hacminin Planlanması ve Nakit Giriş Bütçesi

-Satılan Malın / Hizmetin Maliyetinin Bütçelenmesi

-Mal / Hizmet Üretiminin Hacminin Planlanması

-Malzeme ve/ veya İhtiyaç Planlaması, Satın Alma Bütçesi ve Nakit Çıkış Bütçesi

-Direk İşçilik Bütçelenmesi (Üretim Yapan Şirketler için)

-Genel Üretim Giderlerinin Bütçelenmesi (Üretim Yapan Şirketler için)

-SMM Bütçesi

-Brüt Ticari Kar Bütçelemesi

-Faaliyet Masrafları Bütçesi

-İş Geliştirme ve/ veya Ar-Ge Bütçesi

-Pazarlama ve Satış Giderleri Bütçesi

-Genel Yönetim Giderleri Bütçesi

-Faaliyet Karı Bütçelemesi

-Yatırım Bütçesi

-Nakit Akış Bütçesi

-Olağan Gelir Bütçesi

-Olağan Gider Bütçesi

-Finans Masrafları Bütçesi

-Vergi ve Net Kar Bütçesi

-Proforma Gelir Tablosunun Hazırlanması

-Proforma Bilançonun Hazırlanması

-Proforma Mali Analizler

-UYGULAMA

 

*Bütçe Kontrol Teknikleri

*Bütçe Revizyonları

*Bütçe Performansı Kriterleri

 

 

Eğitimci : Nedim NARLI

(Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü)

Tarihi/Günü : 9-10 Kasım 2016 * Çarşamba - Perşembe

Saati/Süresi : 09.30 – 17:30

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Nihat ZEYBEKCİ Toplantı Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu