Uluslararası Ticarette Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

 

Uluslararası Ticaretin Değişen Yüzü

Dış Ticarette 2023 Senaryoları

Uluslararası Ticarette Temel Esaslar

Tedarik Zinciri Yönetiminin Amacı

· Stratejik ve Operasyonel Yönetim

· Maliyet Yönetimi

· Rekabet Yönetimi

· Bütünleşik Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?

Tedarik Zinciri Planlama

· Satış ve Operasyon Planlama

· Talep Planlama

· Kapasite Planlama

· Üretim Planlama & Yönetimi

Lojistik Yönetimi

· Tedarik Zincirinde Dağıtımın Rolü

· Dağıtım Ağını Belirleyen Faktörler, Dağıtım Politikaları

· Fiziksel Dağıtım ve Evreleri

· Lojistik Yönetim Sistemi Bileşenlerinde Yeri

· Fiziksel Dağıtımın Maliyetler Açısından İncelenmesi

· Fiziksel Dağıtımda Lojistik Yönetim Anlayışının Gelişimi

· Fiziksel Dağıtım Öğelerinin İncelenmesi

· Müşteri Hizmetleri / Depolama Kararı / Envanter Yönetimi / Üretim Yönetimi ve Malzeme İhtiyaç Planlama

· Fiziksel Dağıtım Stratejisini Etkileyen Faktörler

· Taşıma Kararları / Taşıma Yönteminin Seçimi ( 3. Taraf Lojistik Firmalar )

· Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği

Uluslararası Ticarette Lojistik Uygulamalar

  • INCOTERMS 2010 Bülteninin Tanıtılması

· Teslim Şekilleri (İthalatçı ve İhracatçı/Satıcı ve Alıcı Sorumlulukları Açısından Analizi)

· Taşımacılık ve Sigorta Uygulamaları (Sorumluluk) Açısından Analizi

· Tarafların ( Taşıyan, Taşıtan, Sigorta ) Sorumlulukları Açısından Risk Analizi

 

Sigorta Çeşitleri ve teminat türleri ( Dar Kapsamlı, Geniş Kapsamlı, Tam Ziya ve Institute Cargo Clause'larının kapsamı )

· Teslim Şekillerinin İhracat – İthalat Maliyetleri Açısından Analiz

İç Nakliye, Navlun, Yükleme-Boşaltma Giderleri, Sertifikalama ve Gözetim Giderleri, Gümrükleme, Mevzuat, Sigorta, Elleçleme, Depolama, Gümrük Vergisi

· Teslim Şekilleri ile İlgili Sorunlar ve Pratik Çözüm Yolları

Dokümantasyon Hataları

Doğru Nakliyeci Seçimi Kriterleri

Parsiyel Taşımacılıkta Hacim – Yük dengesi ve Lademetre Hesabı

 

 

 

Eğitimci : Abdullah KUMRU

Tarihi/Günü : 22 Temmuz 2015 Çarşamba

Süresi/Saati: 1 Gün ( 09:30 - 17:30)

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu