Tasarruf ve Tüketim Eğilimleri

Tasarruf ve Tüketim Nedir?

Tüketimin Altında Yatan Faktörler

Tatmin Tüketim İlişkisi

Tüketime Yönelten Faktörler

Tüketme Kimlik İlişkisi

Tüketilen Bir Nesne Olarak Zaman

Tüketilen Bir Nesne Olarak Enerji

Tüketilen Bir Nesne Olarak Para

Tüketilen Bir Nesne Olarak Kaynaklar

Tüketilen Bir Nesne Olarak İmaj

Satın Alma, Tutum Ve Tutum Değiştirme,

Tüketim Eğilimleri,

Ekonomik Ve Psikolojik Sonuçları,

Reklamların Tüketimde Etkisi,

Kentsel Türkiye'deki Hane ve Kişilerin Statü, Gelir ve Tüketim Tabakalarına Göre Sayısal ve Oransal Dağılımları,

İşletmelerde Gelişim Süreçler

 

 

 

Eğitimin Hedef Kitlesi :

*Beyaz Yakalı Tüm Çalışanlar

 

 

 

Eğitimin Amacı :

İşyerlerinde kaynakların kullanımı ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın hedefi kıt olan kaynakların kullanımında standartların geliştirilerek israf sarfiyatın kontrol altına alınması. Bunun sağlanmasında bireysel psikososyal faktörlerin açıklanması, tüketim ile sarfiyatın açıklanmasıdır.

 

 

 

Konuşmacı : Doç. Dr. Kamil ORHAN (BEMAR Kariyer Okulu)

Tarihi/Günü : 19 Ocak 2017 * Perşembe

Saati : 09:30 – 17:30

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

 

NOT: Bu eğitim 35 Kişi ile sınırlı olup, başvurular online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.

Başvuru : Online Başvuru Formu