Stratejik İnovasyon “İnovasyon: Ne için, Kim için?” UŞAK

İnovasyon Süreci "NE” Üzerine Yürütülür?

Hangi Ürün, Süreç ve Hizmetler?

Hangi Pazarlar?

Hangi Rekabet Stratejisi?

Hangi Pazara Erişim Stratejisi?

 

İovasyon Süreci "NASIL” Ele Alınır?

İnovasyon Sürecinin Temel Akışı

İnovasyon Sürecinde Analitik Araçlar

İnovasyonun Hayata Geçirilmesinde Organizasyonel Değişim Yönetimi

 

 

Programın Hedef Kitlesi :

*Yönetim

*Beyaz Yakalı Tüm Çalışanlar

 

 

 

Programın Amacı :

Yeni iş modelleri, değer sunumları ve yaklaşımlar ile mevcut müşterilerimizin (iç–dış) memnuniyetinin arttırılması, işbirliği alanlarının yaygınlaştırılması ve varlığımızı yeni pazarlarda, riski yönetilmiş ve karlı oluşturmanın önemini anlatmaktır.

 

 

Konuşmacı : Mehmet Nail ŞENCAN

(Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü)

Tarihi/Günü : 13 Temmuz 2017 * Perşembe

Saati : 14:00 – 17:30

Yer : Uşak Ticaret ve Sanayi Odası

Başvuru : Online Başvuru Formu